XXIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

XXIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Poznań, 16-18.09.2022 r.

Miło nam poinformować, że XXIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 r. w Poznaniu. W czerwcu planowane jest wysłanie Komunikatu II. Zostanie wówczas podany program konferencji oraz koszty uczestnictwa. Rozpoczniemy wtedy również przyjmowanie zapisów wraz ze zgłoszeniami wystąpień.W trakcie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy

Organizatorzy:

– Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

– Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

– Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– Sekcja Teriologiczna Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza- Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Więcej informacji w Komunikacie II