Tworzenie siedlisk zastępczych dla mopka – Bory Niemodlińskie

Tytuł projektu: „Tworzenie siedlisk zastępczych dla mopka zachodniego Barbastella barbastellus na terenie Obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie

Wykonawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

Okres realizacji: 1.07.2023 – 31.10.2023

Finansowanie: Województwo Opolskie

Wysokość dotacji: 12.000 zł

Koordynator zadań projektu: Tomasz Kocoł

Opis realizowanych zadań: projekt jest realizowany w obszarach leśnych położonych
w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie. W ramach projektu na wybranych powierzchniach leśnych zostanie rozwieszone 40 specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Specjalne budki szczelinowe są nowatorskim pomysłem w związku z czym ich wykonaniem zajmuje się
bardzo niewiele firm, skonstruowane są z dębowego sezonowanego drewna, wieszane są na wysokości około 4 metrów, a ponieważ ich masa wynosi około 10 kg, są zamawiane razem z usługą ich powieszenia. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze. Projekt będzie rozszerzeniem działań prowadzonych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy w innych częściach kraju. W ramach projektu zostaną też przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne. Zorganizowane zostaną warsztaty w formie wieczornego spaceru mające za zadanie popularyzację wiedzy o nietoperzach oraz popularyzacje działań ochronnych. W trakcie warsztatów jego uczestnicy będą mogli usłyszeć głosy echolokacyjne nietoperzy, przy pomocy specjalistycznego sprzętu badawczego. Promocja działań będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, mediów społecznościowych oraz prasy lokalnej.

Zobacz wiadomości z kategorii: projekty