Czy każdy nietoperz potrzebuje pomocy?

Pomagać też trzeba umieć – same dobre chęci niestety nie wystarczą. Każdego roku do centrów rehabilitacji trafiają setki zwierząt, które niepotrzebnie wyrwano z ich naturalnego środowiska. Choć gotowość do niesienia pomocy jest chwalebna i miła, musimy mieć świadomość, że zwierzęta nie zawsze tej pomocy potrzebują.

Nietoperz wymaga naszej interwencji jedynie w przypadkach, kiedy:

  • jest ranny lub miał bezpośredni kontakt z drapieżnikiem,
  • jest aktywny, rusza się, ale nie chce odlecieć,
  • wykazuje nienaturalne zachowanie – znajduje się w łatwo dostępnym, oświetlonym miejscu,
  • jest młody i niezdolny do lotu.

Anna Bator

Ten tekst pochodzi z „Poradnika ochrony nietoperzy”, OTON, 2017.