Ochrona kolonii rozrodczej nocka orzęsionego w Łazach

Tytuł projektu: Ochrona kolonii rozrodczej nocka orzęsionego w Łazach

Wykonawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

Program grantowy: Bat Grants (PTPP pro Natura)

Finansowanie: środki Komisji Europejskiej w ramach projektu nr LIFE20 NAT/PL/001427 (LIFE+ PODKOWIEC TOWERS) – działania tego projektu na terenie Polski dofinansowane są z Instrumentu Finansowego LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + środki własne OTON

Wartość projektu: 51.200 zł (w tym: 44.000 zł Bat Grants, 7.200 zł OTON)

Kierownik projektu : Andrzej Węgiel

Okres realizacji: 1.07.2023 – 31.03.2024

Cel projektu: poprawa warunków w schronieniu oraz zmniejszenie uciążliwości kolonii rozrodczej nocka orzęsionego na strychu budynku mieszkalnego w Łazach.

Zobacz wiadomości w kategorii projekty i otagowane jako: nocek orzęsiony.