Biuletyn BOROWIACZEK

W latach 1996-2003 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy wydawało biuletyn pt. BOROWIACZEK. Łącznie ukazało się 10 numerów, dzisiaj mają one już wartość historyczną i sentymentalną.

Archiwalne numery biuletynu BOROWIACZEK:

BOROWIACZEK