OTON

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
E-mail: oton@nietoperze.pl

KRS: 0000165349
REGON: 630303916
NIP: 118-14-53-213

STATUT

Wspieraj ochronę nietoperzy! Bądź z nami! Zostań członkiem OTON!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Roczna składka członkowska wynosi 30 PLN

Istnieje możliwość opłacenia jednorazowej składki dożywotniej, która wynosi 300PLN

Konto bankowe: BNP PARIBAS 82 1600 1462 1888 9140 3000 0001

Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy na mailową grupę dyskusyjną OTON! Dowiesz się o naszych działaniach związanych z nietoperzami i ich ochroną, planowanych wydarzeniach takich jak obozy, warsztaty, wykłady, konferencje i wiele więcej!

Jak się zapisać? kliknij w poniższy link i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

GRUPA DYSKUSYJNA OTON

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona nietoperzy, ich schronień i siedlisk, a w szczególności:
 • dokumentacja stanu i zagrożeń krajowej fauny nietoperzy
 • wypracowanie metod praktycznej ochrony nietoperzy i ich schronień,
 • planowanie i realizacja konkretnych działań ochronnych,popularyzacja w społeczeństwie wiedzy na temat nietoperzy, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich egzystencji,
 • przełamywanie uprzedzeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do nietoperzy w społeczeństwie.
Formami działania Towarzystwa są w szczególności:
 • propagowanie wszelkimi metodami wiedzy na temat nietoperzy i ich zagrożeń oraz ich ochrony,
 • wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów naukowych, edukacyjnych i propagandowych dotyczących nietoperzy i ich ochrony,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności mających znaczenie dla ochrony nietoperzy,
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla nietoperzy i ich schronie
 • finansowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony nietoperzy i zabezpieczania ich schronień,
 • występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności nietoperzy,
 • wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody,
 • formułowanie zaleceń i udział w przygotowywaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony nietoperzy i ich schronień,
 • wykupywanie lub wydzierżawianie obiektów i gruntów,
 • współpraca z organami samorządowymi i instytucjami państwowymi,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach,
 • zatrudnianie osób fizycznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • podejmowanie innych działań, o ile uznane zostaną za sprzyjające powyższym celom.

ZARZĄD OTON

Prezes
Błażej Wojtowicz

e-mail: mopek@nietoperze.pl

Wiceprezes
Iwona Gottfried

e-mail: i.gottfried@nietoperze.pl

Wiceprezes
Maciej Fuszara

Skarbnik
Andrzej  Węgiel

Sekretarz
Katarzyna Janik-Superson

e-mail: k.superson@nietoperze.pl

Członkowie Zarządu
Grzegorz Błachowski

e-mail: g.blachowski@nietoperze.pl

Katarzyna Sycz

e-mail: k.sycz@nietoperze.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Jan Cichocki
Członkowie
Andrzej Kepel
Grzegorz Lesiński