Kontakt

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

UWAGA! Znalazłeś nietoperza? Masz kolonię rozrodczą lub pytania dot. doraźnej pomocy? Wejdź na stronę Jak postępować z nietoperzami – porady, tam też znajdziesz KONTAKTY DO EKSPERTÓW z Twojego regionu.

OTON jest organizacją pozarządową, której celem i misją jest ochrona nietoperzy również poprzez podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia ich życia.  Szczególnie nas cieszy pozytywy odbiór nietoperzy w Państwa świadomości i chęć niesienia im pomocy. W ostatnich latach liczba zgłoszeń jest coraz większa, a nasza praca realizowana jest jako wolontariat. Staramy się odpowiedzieć na każde zgłoszenie, ale prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

e-mail: oton@nietoperze.pl lub mopek@nietoperze.pl

telefon: 660 178 884