Ogólnopolskie Konferencje Chiropterologiczne

Ostatnia konferencja

XXX OKCh
Jedlnia, 27-29 października 2023 r.
Organizatorzy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Koło Naukowe Zoologów SGGW

Historia konferencji:

I OKCh
Warszawa, 9-10 maja 1987
Organizator: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Warszawskiego

II OKCh
Karniowice, 24 maja 1988
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie

III OKCh
Świebodzin, 15-16 kwietnia 1989
Organizatorzy: Lubuski Klub Przyrodników, Muzeum Regionalne w Świebodzinie

IV OKCh
Łódź, 31 sierpnia 1990
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie,

V OKCh
Dziekanów Leśny, 9-10 października 1991
Organizator: Instytut Ekologii PAN

VI OKCh
Kraków, 17 października 1992
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie; Sekcja Chiropterologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

VII OKCh
Poznań, 15 października 1993
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

VIII OKCh
Toruń, 15-16 października 1994
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

IX OKCh
Kraków, 25-26 listopada 1995
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie

X OKCh
Warszawa, 16-17 listopada 1996
Organizator: Instytut Ekologii PAN

XI OKCh
Kraków, 8-9 listopada 1997
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie

XII OKCh
Krzydlina Mała, 14-15 listopada 1998
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

XIII OKCh
Błażejewko, 5-7 listopada 1999
Organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

XIV OKCh
Rogów, 10-12 listopada 2000
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Oddział Łódzki; Zakłady Dydaktyki Biologii Różnorodności Biologicznej UŁ, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ

XV OKCh
Gdańsk-Sobieszewo, 9-11 listopada 2001
Organizatorzy: Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego

XVI OKCh
Piechowice, 15-17 listopada 2002
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

XVII OKCh
Janów Lubelski, 07-09 listopada 2003
Organizatorzy: Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS; Sekcja Teriologiczna Studenckiego Naukowego Koła Biologów UMCS; Katedra Zoologii AR w Lublinie; Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne; RDLP Lublin, Nadleśnictwo Janów Lubelski; Leśny Kompleks Promocyjny – Lasy Janowskie; Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

XVIII OKCh
Toruń, 05-07 listopada 2004
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

XIX OKCh
Pokrzywna, 4-6 listopada 2005
Organizatorzy: Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS

XX OKCh
Sękocin Stary, 9-10 listopada 2007
Organizatorzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa

XXI OKCh
Sieraków, 24-26 października 2008
Organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

XXII OKCh
Krynica Zdrój, 22-24 marca 2013
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

XXIII OKCh
Sypniewo, 28-30 marca 2014
Organizatorzy: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

XXIV OKCh
Kazimierz Dolny, 13-15 listopada 2015
Organizatorzy: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie; Sekcja Teriologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMCS;
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

XXV OKCh
Morsko, 4-6 listopada 2016
Organizatorzy: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej; Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

XXVI OKCh
Wieżyca, 17-19 listopada 2017
Organizatorzy: Akademickie Koło Chiropterologiczne Uniwersytetu Gdańskiego; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

XXVII OKCh
Białowieża, 16-18 listopada 2018
Organizatorzy: Instytut Biologii Ssaków PAN; Instytut Badawczy Leśnictwa; Open Science Conservation Fund
Jedna z organizacji wspierających: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

XXVIII OKCh
Góra Świętej Anny, 15-17 listopada 2019
Organizatorzy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych; Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Fundacja „Siedlisko”

XXIX OKCh
Poznań, 16-18 września 2022 r.
Organizatorzy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”; Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Sekcja Teriologiczna Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu