XXX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

XXX OKCh - logo

Honorowy patronat konferencji: Andrzej Szweda-Lewandowski – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko (woj. mazowieckie, powiat radomski).

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Program Konferencji

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

 • Błażej Wojtowicz (OTON) – przewodniczący,
 • Grzegorz Błachowski (OTON),
 • Maciej Fuszara (OTON),
 • Iwona Gottfried (OTON),
 • Aleksandra Grabek (OTON, KNZ SGGW),
 • Katarzyna Grabska (OTON, KNZ SGGW),
 • Katarzyna Janik-Superson (OTON),
 • Jacek Koba (RDLP Radom),
 • Aleksandra Mikołajczyk (OTON, KNZ SGGW),
 • Edyta Nowicka (RDLP Radom),
 • Katarzyna Olma (OTON),
 • Andrzej Węgiel (OTON),
 • Julia Wolska (KNZ SGGW).

Komitet naukowy

 • dr Iwona Gottfried (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca,
 • dr Jan Cichocki (Uniwersytet Zielonogórski),
 • dr hab. Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański),
 • prof. dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • dr hab. prof. UAM Mirosław Jurczyszyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. prof. SGGW Grzegorz Lesiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
 • dr hab. prof. UP Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 • dr hab. prof. IBS PAN Ireneusz Ruczyński (Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża).

Partner konferencji

Sponsorzy

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe OTON nr: 82 1600 1462 1888 9140 3000 0001, z dopiskiem: Konferencja OKCh Imię i Nazwisko

Uczestnicy XXX OKCh