Podpisanie umowy projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”

23 listopada 2021 r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na realizację projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.

Na zdjęciu od prawej: Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Diana Piotrowska, Prezes Zarządu OTON Błażej Wojtowicz oraz Koordynator Projektu, Skarbnik OTON Andrzej Węgiel

Ponad 800 tys. zł dofinansowania z Fundusze norweskie i EOG trafi do Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy na ochronę leśnego nietoperza – mopka zachodniego. Jest to nietoperz objęty ścisłą ochroną gatunkową. I choć występuje na terenie całego naszego kraju, to wciąż nie wiadomo, nawet szacunkowo, jak liczna jest jego populacja.

Mopek zachodni (fot. poniżej) jest gatunkiem skrytym o rozproszonym występowaniu, co uniemożliwia rozpoznanie stanu jego populacji i planowanie skutecznej ochrony. Jego ochrona wymaga podjęcia szeroko zakrojonych działań na rozległym obszarze, najlepiej w lasach całej Polski. Projekt będzie realizowany na wybranych 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju.

Mopek zachodni Barbastella barbastellus. Fot. Błażej Wojtowicz

Dla każdego z tych obszarów planowane jest zbudowanie i rozwieszenie po 100 specjalnie skonstruowanych skrzynek szczelinowych, które stanowią letnie schronienia zastępcze dla mopków. Prowadzony będzie również monitoring zasiedlenia budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności tego gatunku. Będzie to nowatorski sposób próbkowania dynamiki liczebności populacji mopka. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy rozszerzaniu podjętych działań na kolejne obszary leśne.

Skrzynki szczelinowe dla mopka. Fot. Błażej Wojtowicz

Koordynatorem projektu jest prof. UPP. dr hab. Andrzej Węgiel.

W projekcie biorą udział naukowcy m.in. z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Strona projektu na FB: Ochrona mopka zachodniego w Polsce

Obszar działania: Nadleśnictwo Kozienice, Nadleśnictwo Tomaszów, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Spała, Nadleśnictwo Łopuchówko, Nadleśnictwo Wołów, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Świdnica, Nadleśnictwo Krzystkowice, Nadleśnictwo Skierniewice, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, Kampinoski Park Narodowy.