W Nadleśnictwie Świdnica zostało powieszonych 100 schronień dla mopka zachodniego

W ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce” zostało powieszonych, kolejnych sto schronień dla mopka zachodniego, tym razem w obszarze Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” na terenie województwa dolnośląskiego w Nadleśnictwie Świdnica (leśnictwa: Złoty Las, Bojanice, Piskorzów, Pieszyce, Bielawa).

Fot. Tomasz Kocoł

Ze względu na górzysty teren prace trwały trzy dni, brak dróg dojazdowych do niektórych powierzchni badawczych sprawił, że ciężkie budki wraz z całym sprzętem trzeba było wnosić niekiedy kilkaset metrów po stromym zboczu. Na szczęście pogoda podczas prac okazała się łaskawa, dzięki czemu schronienia udało się powiesić zgodnie z harmonogramem. Nasza kondycja fizyczna została przetestowana i jest gotowa do przeprowadzenia pierwszych lipcowych kontroli zasiedlenia budek przez nietoperze.

Rozwieszone specjalnie skonstruowane budki szczelinowe, będą letnimi schronie mi zastępczymi dla mopków. Zaplanowany jest monitoring zasiedlenia tych budek przez nietoperze oraz detektorowy monitoring aktywności mopków. Będzie to nowatorski sposób próbkowania populacji gatunku, co umożliwi ocenę zmian w jej dynamice. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy rozszerzaniu podjętych działań na kolejne obszary leśne. Mamy nadzieje, że wypracowane metody czynnej ochrony mopków znajdą naśladowców.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym z ramienia Nadleśnictwa Świdnica, a w szczególności Pani Patrycji Rudnik służącej nam pomocą na każdym etapie realizacji projektu, również biorącej czynny udział podczas wieszania schronień.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Kocoł

Projekt „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Projekt ochrony mopka realizowany jest w 12 obszarach leśnych położonych w różnych regionach kraju w tym: 10 obszarów Natura 2000, Kampinoskim Parku Narodowym oraz parkach krajobrazowych: Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Wszystkich tych miejscach zostanie powieszonych po 100 budek. Projekt realizowany jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.

W projekcie biorą udział naukowcy z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Author: Tomasz Kocoł