OTON zdobył dofinansowanie na ochronę kolonii rozrodczej nocka orzęsionego w Łazach

Miło nam poinformować, że kolonia rozrodcza nocka orzęsionego w Łazach znaleziona w maju 2021 r. na strychu domu przez chiropterologów z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy uzyskała dofinansowanie z w ramach Bat Grants, mechanizmu dofinansowania ochrony nietoperzy w ramach Projektu LIFE+ Podkowiec Towers.

Kolonia nocków orzęsionych liczy 514 osobników (nietoperze policzono przy wylocie w dniu 12 czerwca 2023 r.). Jest to jedna z największych kolonii tego gatunku w kraju.

Więcej informacji: „Ochrona kolonii rozrodczej nocka orzęsionego w Łazach”.

Projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu nr LIFE20 NAT/PL/001427 (LIFE+ PODKOWIEC TOWERS) – działania tego projektu na terenie Polski dofinansowane są z Instrumentu Finansowego LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Author: Jolanta Węgiel