Pierwsze sukcesy w pilotażowym projekcie „Ambony jako schronienia dla nietoperzy”

Już po trzech tygodniach od powieszenia schronów dla nietoperzy na ambonach myśliwskich w lasach krotoszyńskich, jeden z nich został zasiedlony przez pierwszego lokatora.

W maju 2023 r. grupa chiropterologów z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy przystąpiła do pilotażowego projektu przystosowania ambon myśliwskich jako schronień dla nietoperzy. Dzięki zaangażowaniu i przychylności członków Koła Łowieckiego Knieja nr 3 w Krotoszynie przystąpiono do opracowania projektu schronów dla nietoperzy, budowy ich i zawieszania na wytypowanych ambonach. Koszty tego projektu takie jak: drewno, budowa schronów i ich wywieszenie ponieśli członkowie Koła. Nadzór merytoryczny sprawują zaangażowani w projekcie chiropterolodzy. Jak dotąd, zaadaptowano 12 ambon myśliwskich na schronienia dla nietoperzy. Docelowo planuje się zaadaptowanie 30 takich obiektów.

Z skąd pomysł na przystosowanie ambon dla nietoperzy? Praktycznie, wszystkie występujące w naszym kraju gatunki nietoperzy są w mniejszym lub większym stopniu związane ze środowiskiem leśnym. Często jest tak, że nietoperze w lesie mają niemal wszystko czego potrzebują do życia – obfitość owadów i bliskość wody, ale nie korzystają z niego, bo brakuje im odpowiednich schronień. W drzewostanach gospodarczych, naturalnych schronień takich jak: dziuple, szczeliny w pniach i przestrzenie pod odstającą korą jest zwykle za mało. Dlatego w niektórych lasach wywiesza się specjalne budki dla nietoperzy. Pojawiające się doniesienia z terenu, o obserwacji nietoperzy na ambonach, stały się inspiracją do przystosowania ich jako schronienia dla nietoperzy. Ambony myśliwskie wydają się idealnie rozlokowanymi w terenie obiektami w których mogą znajdować się schronienia nietoperzy. Dlatego powstał ten pilotażowy projekt „Ambony jako schronienia dla nietoperzy”.

Author: Jolanta Węgiel