Pierwszy rok realizacji projektu ochrony mopka zachodniego na obszarze Natura 2000 Dębniańskie Mokradła

Projekt ochrony mopka zachodniego realizowany jest przez OTON na 12 obszarach w Polsce, w tym w obszarze Natura 2000 PLH020002 Dębniańskie Mokradła położonym w województwie dolnośląskim. Obszar chroni kompleks lasów i fragmenty łąk położone na prawym brzegu Odry, na zachód od Wołowa. Dotychczas stwierdzono tu 11 gatunków nietoperzy, z czego dwa mopek zachodni Barbastella barbastellus i nocek Bechsteina Myotis bechsteinii stanowią przedmioty ochrony Obszaru.

W maju 2022 r., po konsultacji z Nadleśnictwem Wołów, na terenie Leśnictwa Rudno i Leśnictwa Wrzosy rozwieszono 100 budek szczelinowych dla nietoperzy. Sztuczne kryjówki, imitujące szczeliny w drzewach, skontrolowano po raz pierwszy w lipcu, a następnie w październiku. W czasie kontroli nie wyciągano nietoperzy z kryjówek. Budki sprawdzano przy użyciu latarki z silnym światłem i aparatu z teleobiektywem, co umożliwiło policzenie i oznaczenie nietoperzy. W lipcu w budkach stwierdzono 40 nietoperzy. Dominowały karliki sp. Pipisterllus sp. (20 osobników), drugie co do liczebności były nocki przypisane do grupy nocek wąsatek/Brandta/Alkatoe Myotis mystacinus/brandtii/alkathoe. Pojawił się też pierwszy mopek zachodni. W czasie kontroli w październiku w budkach stwierdzono 97 nietoperzy, w tym kilka mopków. Kontrole budek odbyły się około 2 i 4 miesiące po ich powieszeniu. Jest to bardzo krótki okres, dlatego wynik tak wysokiej liczebności nietoperzy w nowo powieszonych kryjówkach jest zaskakujący. Szczególnie cieszy nas fakt, że w kryjówkach pojawiły się pierwsze mopki zachodnie, gatunek na ochronę którego nastawiony jest realizowany przez OTON projekt.

W lipcu wykonane zostały również odłowy nietoperzy w rozstawione w lesie sieci. Poza mopkiem w czasie odłowów schwytano 9 innych gatunków nietoperzy i w przypadku 7 potwierdzono rozród.

Na odłowy zaproszono mieszkańców pobliskich miejscowości, w tym członków Fundacji EduSilesia i Fundacji pro Natura. Mieli oni możliwość poznać pracę chiropterologa, uczestniczyć w obchodach sieci chiropterologicznych rozstawionych w lesie, nauczyć się rozpoznawać gatunki nietoperzy a także usłyszeć o realizowanym projekcie ochrony mopka zachodniego. W badaniach wzięła udział grupa 31 osób w różnym wieku (przedszkolaki, młodzież, osoby dorosłe).

Na terenie Nadleśnictwa Wołów, w ramach realizowanego projektu prowadzony jest również monitoring aktywności nietoperzy.  Wyniki nagrań detektorowych są jeszcze analizowane, więc poznamy je w późniejszym czasie. Z niecierpliwością czekamy co przyniesie nowy sezon badań.

Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Wołów, za pomoc okazaną w trakcie realizacji projektu.

Autorzy: Iwona i Tomasz Gottfried – chiropterolodzy prowadzący badania w Obszarze Natura 2000 PLH020002 Dębniańskie Mokradła, w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Budżetu Państwa.

Author: Iwona Gottfried