O mopku zachodnim mówiono w Nadleśnictwie Wołów

W poniedziałkowy ranek  13 listopada 2023 r. w Nadleśnictwie Wołów podsumowano wyniki projektu ochrony mopka zachodniego m.in. monitoringu zasiedlenia budek szczelinowych oraz monitoringu akustycznego z wyróżnieniem danych uzyskanych z terenu Dębniańskich Mokradeł. Zaprezentowano również książkę wydaną przez OTON w ramach realizacji projektu – monografię mopka zawierającą poza wiedzą o biologii gatunku również podsumowanie dobrych praktyk w ochronie tego nietoperza. Mimo kończącego się projektu mamy nadzieję na dalszą współpracę, monitorowanie zastosowanych działań ochronnych i wprowadzanie kolejnych dobrych praktyk dla ochrony mopka.

Na terenie Nadleśnictwa Wołów znajduje się obszar Natura 2000 Dębniańskie Mokradła, w którym mopek zachodni stanowi przedmiot ochrony. To m.in. ten obszar został wybrany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy do realizacji projektu jakim jest poprawa stanu siedliska mopka zachodniego oraz monitoring aktywności tego gatunku. Projekt „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce” dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest na 12 wybranych obszarach leśnych w Polsce m.in. w Nadleśnictwie Wołów.

Spotkanie poprowadzili Iwona i Tomasz Gottfried, realizujący założenia projektu na obszarze Natura 2000 Dębniańskie Mokradła (Nadleśnictwo Wołów).

Author: Iwona Gottfried