Wyniki pierwszego etapu realizacji projektu ochrony mopka dla 12 obszarów leśnych w Polsce

budka szczelinowa
Budka szczelinowa (fot. Tomasz Kocoł)

Projekt „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce” realizowany jest na 12 obszarach leśnych: (1) Puszcza Kozienicka, (2) Dębniańskie Mokradła i Dolina Łachy, (3) Puszcza Białowieska, (4) Ostoja Knyszyńska, (5) Mamerki i Gierłoż, (6) Uroczyska Roztocza Wschodniego, (7) Lasy Spalskie, (8) Góry Sowie, (9) Mopkowy Tunel koło Krzystkowic, (10) Puszcza Kampinoska, (11) Puszcza Bolimowska oraz (12) Puszcza Zielonka.

Zakończono wieszanie budek szczelinowych, po 100 szt. w każdym obszarze leśnym, co łącznie daje 1200 wywieszonych budek.

W lipcu 2022 przeprowadzono pierwszą kontrolę budek. Łącznie stwierdzono 266 nietoperzy, reprezentujących następujące gatunki nietoperzy: mopek zachodni (Barbastella barbastellus), karlik większy (Pipistrellus nathusIi), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) oraz nocki z grupy wąsatek/Brandta/Alkatoe (Myotis mystacinus/brandtii/alkathoe). Wyniki przedstawia poniższa tabela:

Lp.ObszarLiczba nietoperzyw tym mopki
1Puszcza Kozienicka2
2Dębniańskie Mokradła i Dolina Łachy401
3Puszcza Białowieska
4Ostoja Knyszyńska1
5Mamerki i Gierłoż3
6Uroczyska Roztocza Wschodniego1
7Lasy Spalskie3
8Ostoja Nietoperzy Gór Sowich162
9Mopkowy Tunel koło Krzystkowic183
10Puszcza Kampinoska161
11Bolimowski Park Krajobrazowy9
12Puszcza Zielonka12
Liczba nietoperzy stwierdzona na poszczególnych obszarach leśnych w wyniku kontroli budek w lipcu 2022

Bardzo szybkie zasiedlenie budek przez nietoperze wskazuje, że jest to skuteczna metoda ochrony tych ssaków w lasach. Budki nie zostały zasiedlone jedynie na obszarze Puszczy Białowieskiej, co może wynikać z faktu że nietoperze znajdowały tam więcej naturalnych schronień.

W tym samym czasie przeprowadzono rejestrowanie aktywności mopków przy pomocy detektorów (5 nocy). Liczbę zarejestrowanych mopków w poszczególnych obszarach leśnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.ObszarLiczba zarejestrowanych mopków
1Puszcza Kozienicka296
2Dębniańskie Mokradła i Dolina Łachy598
3Puszcza Białowieska4258
4Ostoja Knyszyńska758
5Mamerki i Gierłoż434
6Uroczyska Roztocza Wschodniego81
7Lasy Spalskie906
8Ostoja Nietoperzy Gór Sowich141
9Mopkowy Tunel koło Krzystkowic82
10Puszcza Kampinoska2740
11Bolimowski Park Krajobrazowy540
12Puszcza Zielonka295
Liczba zarejestrowanych mopków przy pomocy detektorów w poszczególnych obszarach leśnych w lipcu 2022

Na trzech obszarach, w tym samym czasie (lipiec 2022) przeprowadzono odłowy w sieci. Listę stwierdzonych gatunków przedstawia poniższa tabela:

Gatunek nietoperzaPuszcza KozienickaDębniańskie Mokradła i Dolina ŁachyOstoja Knyszyńska
Mopek zachodni
Barbastella barbastellus
vvv
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
vvv
Mroczek pozłocisty
Eptesicus nillsoni
v
Nocek rudy
Myotis daubentonii
vvv
Nocek łydkowłosy
Myotis dasycneme
v
Nocek Alkatoe
Myotis alcathoe
vv
Nocek Brandta
Myotis brandtii
vv
Nocek duży
Myotis myotis
v
Nocek Natterera
Myotis nattereri
vvv
Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii
v
Gacek brunatny
Plecotus auritus
vv
Gacek szary
Plecotus austriacus
v
Borowiec leśny
Nyctalus leisleri
vv
Borowiec wielki
Nyctalus noctula
vv
Karlik drobny
Pipistrellus pygmaeus
vv
Karlik większy
Pipistrellus nathusi
v
Wyniki odłowów nietoperzy w sieci w lipcu 2022

Author: Andrzej Węgiel