Spotkanie mopkowe w Nadleśnictwie Skierniewice

W budkach szczelinowych w Puszczy Bolimowskiej zamieszkały nietoperze. Kontrole wykonane wiosną i latem w roku 2023 wykazały, że niemal co czwarta budka miała lokatorów. Projekt “Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”, realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, dobiega końca. Osiągnęliśmy sukces, ponieważ najliczniejszym  gatunkiem nietoperza w budkach w Puszczy Bolimowskiej okazał się mopek zachodni – jednorazowo w 100 schronieniach stwierdziliśmy ponad 40 osobników, w tym przynajmniej dwa skupiska, które mogły być koloniami rozrodczymi (po kilkanaście osobników – fot. 1).

Fot. 1. Część kolonii mopka zachodniego w jednej z budek (fot. Maurycy Ignaczak)

Pod koniec listopada 2023 roku zorganizowaliśmy niewielkie spotkanie, które miało na celu poinformowanie o celach i wynikach projektu oraz podziękowanie instytucjom administrującym terenem i zaangażowanym w jego ochronę. Spotkanie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice, które było reprezentowane przez osoby odpowiedzialne za ochronę przyrody: Zastępcę Nadleśniczego Marcina Wierzchowskiego oraz Annę Błaszczyk. Uczestnikami spotkania były też: Agnieszka Pruszkowska i Kinga Nowak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (fot. 2).

Fot. 2. Podczas spotkania w siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice (fot. Krzysztof Janus)

Przypomnieliśmy, że jednym z celów projektu było przetestowanie skuteczności wykorzystania nowego typu budek dla nietoperzy, a także sprawdzenie, jak szybko zostaną zasiedlone przez te ssaki, i przez jakie gatunki. Okazało się, że już po kilku miesiącach pojawiły się w nich nietoperze, należące do czterech gatunków, w tym mopki zachodnie. Najliczniej nietoperze stwierdziliśmy w lipcu – 73 osobniki. Podkreśliliśmy znaczenie tych zwierząt dla funkcjonowania ekosystemów leśnych i rolę mopka zachodniego w regulacji liczebności owadów, uznawanych w leśnictwie za szkodniki.

Pod koniec spotkania ustaliliśmy, że mimo zakończenia projektu, w przyszłych latach planujemy kolejne kontrole budek. Przedstawiciele nadleśnictwa stwierdzili, że nie powinno być problemu z dalszym monitoringiem i zapraszali do administrowanych przez nich lasów. Zarówno leśnikom, jak i pracownikom parku krajobrazowego, podziękowaliśmy za życzliwość i pomoc w realizacji projektu. Wręczyliśmy też drobne prezenty w postaci kalendarza z nietoperzami i monografii mopka zachodniego.

Grzegorz Lesiński, Krzysztof Janus

Author: Andrzej Węgiel