Pierwszy rok realizacji projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego” na obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Obszar Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich jest jednym z 12 lokalizacji na których Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy realizuje projekt „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”. Leży on na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje większą część pasma Gór Sowich. Znany jest on m. in. z licznych historycznych obiektów podziemnych (część z nich udostępniona jest turystycznie), które jednocześnie stanowią cenne zimowiska dla nietoperzy.

Na terenie obszaru występuje większość krajowych gatunków nietoperzy w tym cztery z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek orzęsiony Myotis emarginatus oraz mopek zachodni Barbastella barbastellus.

Prace w pierwszym sezonie można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich polegał na wyborze odpowiednich powierzchni do rozwieszenia budek szczelinowych dla mopka zachodniego. Po wizjach terenowych oraz konsultacji z Nadleśnictwem Świdnica wybór padł na lasy leżące na terenie leśnictw Złoty Las, Bojanice, Piskorzów, Pieszyce oraz Bielawa. Podczas drugiego etapu, którego realizacja miała miejsce w ostatnim tygodniu maja, zostało rozwieszonych 100 budek, w każdym z wymienionych leśnictw cztery grupy po pięć sztuk. Ostatni etap polegał na trzykrotnej kontroli zasiedlenia budek przez nietoperze (lipiec, wrzesień i listopad) oraz przeprowadzenia nasłuchów detektorowych, w celu monitorowania aktywności nietoperzy.

Można śmiało powiedzieć, że w pierwszym sezonie badawczym wyniki przerosły nasze oczekiwania. Po zaledwie półtora miesiąca od powieszenia budek pojawiły się pierwsze osobniki mopka zachodniego. Schronienia najliczniej zasiedlały karliki Pipistrellus sp., poza nimi w budkach stwierdzono jeszcze pięć innych gatunków nietoperzy.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom Nadleśnictwa Świdnica, a zwłaszcza Pani Patrycji Rudnik, która od początku trwania projektu służy nam pomocą, a także czynnie bierze udział we wszystkich działaniach.

Autor: Tomasz Kocoł – koordynator dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.

W projekcie ochrony mopka biorą udział przyrodnicy i naukowcy działający w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Nietoperzy w tym z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

Author: Tomasz Kocoł