Konkurs grantowy na ochronę nietoperzy w projekcie LIFE+ Podkowiec Towers

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym na działania chroniące istniejące i potencjalne stanowiska nietoperzy, planowane do realizacji w południowej Polsce (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie), które przyczynią się do ochrony wybranych gatunków nietoperzy i ich siedlisk. Przedsięwzięcia w ramach Bat Grants muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu LIFE+ Podkowiec Towers, w szczególności dotyczyć ochrony co najmniej jednego z gatunków objętych projektem. W Polsce są to podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży i mopek zachodni. Regranting przyczyni się również do lepszego poznania instrumentu finansowego LIFE oraz sposobów ochrony nietoperzy.

W zakładce Bat Grants zainteresowani znajdą dokumenty dotyczące pierwszej edycji konkursu, takie jak szczegółowy regulamin, wskazówki i formularze. Granty mogą uzyskać dofinansowanie do 44 000 zł. Do składania wniosków w pierwszym naborze zapraszamy organizacje pozarządowe do 24 kwietnia 2023.

Szczegóły na stronie Bat Grants:
https://lifepodkowiectowers.pl/bat-grants/zaproszenie-2/

Author: Andrzej Węgiel