XXV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Morsko, 4-6 listopada 2016
„Ochrona nietoperzy w podziemiach”
Organizatorzy: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej; Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

Logo XXV OKCh
 • Skrzypiec P.: Geoinformacja w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 • Bücs Sz., Jére C., Csősz I., Barti L., Szodoray-Parádi F., Dóczy A., Szántó L.: Cave-dwelling bats of Romania: present status and future challenges of conservation.
 • Zygmunt J., Słupińska M., Polok M.: Nowe życie Szachownicy.
 • Grzywiński W., Nowak J.: Zimowy monitoring nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej.
 • Lesiński G., Kowalski M.: 25 Konferencji Chiropterologicznych.
 • Ignaczak M.: Badacze Szachownicy na przestrzeni 35 lat zimowych liczeń nietoperzy.
 • Furmankiewicz J.: Podsłuchiwanie nietoperzy, czyli czego możemy się dowiedzieć o nietoperzach badając ich komunikację dźwiękową.
 • Ruczyński I., Komar E., Hałat Z., Zegarek M., Sobocińska M., Dechmann D., Fasel N.: Wojny plemników w świecie nietoperzy.
 • Ignaczak M., Postawa T., Lesiński G., Gottfried I.: Międzygatunkowe i międzypłciowa zmienność wzorców akumulacji zasobów u nietoperzy strefy umiarkowanej podczas jesiennej aktywności: efekt rojenia i temperatury.
 • Górecka B., Dembińska T.: Bat Moms & Sp. ZOO.
 • Boratyński J.: Od zmienności temperatury ciała po hibernację; przegląd heterotermii u ssaków, nie tylko nietoperzy.
 • Hałat Z., Komar E., Zegarek M., Dechmann D., Ruczyński I.: Zachowania termoregulacyjne nocków rudych i mroczków posrebrzanych w Puszczy Białowieskiej.
 • Jakubowska A., Postawa T.: Dymorfizm aparatu lotnego u nietoperzy – efekt opieki rodzicielskiej czy akumulacji zasobów zależnej od płci?
 • Łepkowska E., Kowalski M., Łepkowska M., Jachimkowska E.: Małe piwnice jako miejsca hibernacji nietoperzy w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi.
 • Moniuszko H., Zajkowska P.: Interakcje pasożyt-żywiciel w kontekście asocjacji Trombiculidae (Actinotrichida: Prostigmata) i nietoperzy (Mammalia: Chiroptera).
 • Bidziński K., Jankowska-Jarek M.: Modelowanie występowania gatunków – czy jeszcze musimy wychodzić z domu?
 • Burgiełł P.: Wpływ antropogenicznych przekształceń siedlisk leśnych na różnorodność nietoperzy na przykładzie lasów doświadczalnych Gunung Walat West Java, Indonezja.
 • Rodenko O., Hukov V., Vlaschenko A., Kravchenko K., Prilutskaya A., Suvorova А., Shuvaev V.: Dynamika występowania nietoperzy w Charkowie (Ukraina) w okresie rozrodczym i podczas migracji.
 • Rachwald A., Zapart A., Krawczyk J., Nowakowski W., Boratyński P.: Mopek Barbastella barbastellus jednym z głównych gatunków nietoperzy w drzewostanach Puszczy Białowieskiej (wyniki inwentaryzacji).
 • Gottfried I., Rachwald A.: Wykorzystanie budek szczelinowych w ochronie populacji mopka Barbastella barbastellus w Polsce. Podsumowanie projektu badań.
 • Gottfried I., Gottfried T., Warchałowski M., Pietraszko M.: Zmiany kryjówek oraz obszary wykorzystywane jako żerowiska przez samice mopka Barbastella barbastellus w okresie rozrodu – wstępne wyniki badań radiotelemetrycznych.
 • Karabowicz Ł.: Wyniki letniej inwentaryzacji nietoperzy lasów Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej w nadleśnictwach Wielbark i Szczytno.
 • Jankowska-Jarek M., Bidziński K.: Granice zasięgów gograficznych – wypadkowa klimatu, środowiska i biologii wybranych gatunków nietoperzy w Polsce.
 • Postawa T., Turowicz P., Marchewka A., Jakubowska A., Bücs Sz.: Percepcja sygnałów echolokacyjnych nietoperzy przez owady prostoskrzydłe Orthoptera w warunkach naturalnych – wyniki wstępne.
 • Szurlej M., Ciechanowski M.: Rozmieszczenie i liczebność kolonii letnich nietoperzy wokół nizinnego obszaru wodno-błotnego na przykładzie rezerwatu przyrody „Jezioro Druzno”.

Program konferencji

Powrót