XXII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Krynica Zdrój, 22-24 marca 2013
Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy – wykorzystanie doświadczeń projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce”
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

 • Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Łukasz Iwaniuk, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Marcin
 • Warchałowski, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel: Projekt ochrony podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) w Polsce
 • Anna Bator, Rafał Szkudlarek, Łukasz Iwaniuk, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Andrzej Pytel, Marcin Warchałowski, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel: Wyniki monitoringu liczebności podkowca małego Rhinolophus hipposideros w schronieniach letnich w Polsce
 • Piksa Krzysztof, Anna Bator, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Witold Grzywiński, Wojciech J. Gubała, Łukasz Iwaniuk, Robert Mysłajek, Tomasz Mleczek, Jakub Nowak, Renata Paszkiewicz, Tomasz Postawa, Łukasz Płoskoń, Andrzej Pytel, Bogdan Szatkowski, Czesław Szura, Marcin Warchałowski, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel: Wyniki inwentaryzacji i monitoringu zimowego podkowca małego w Polsce
 • Andrzej Węgiel, Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Łukasz Iwaniuk, Renata Paszkiewicz, Krzysztof Piksa, Łukasz Płoskoń, Andrzej Pytel, Marcin Warchałowski, Jolanta Węgiel: Telemetria podkowca małego w otoczeniu kolonii rozrodczej na strychu Klasztoru w Szczyrzycu
 • Jolanta Węgiel, Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Łukasz Iwaniuk, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Andrzej Pytel, Marcin Warchałowski, Andrzej Węgiel: Promocja projektu “Ochrona podkowca małego w Polsce”
 • Grzegorz Lesiński, Adam Olszewski: Skład gatunkowy i zmiany liczby nietoperzy w największym zimowisku w środkowej Polsce w latach 2008-2012
 • Agata Rozik, Joanna Kohyt, Katarzyna Kozakiewicz, Andrea Pereswiet-Soltan, Wojciech J. Gubała: Chiropterofauna rezerwatu Skamieniałe Miasto
 • Bronisław W. WOŁOSZYN, Dumitru Murariu: Bioróżnorodność wirtualna versus realna. Badany przypadek: Rhinolophidae w Karpatach
 • Alek Rachwald, Radek Jaros, Wojciech Nowakowski, Paweł Boratyński: Inwentaryzacja nietoperzy na dużym obszarze w północno-wschodniej Polsce jako rezultat badań do celów oceny oddziaływania środowiskowego
 • Katarzyna Janik, Łukasz Misiuna, Grzegorz Gołębniak, Janusz Hejduk, Mariusz Robert Superson: Małe antropogeniczne zimowiska nietoperzy w województwie świętokrzyskim
 • Kseniia Kravchenko, Alona Gukasova, Anton Vlaschenko: Metodyka inwentaryzacji i monitoringu letnich populacij nietoperzy z użyciem ultra-cienkich sieci
 • Joanna Furmankiewicz, Paweł Kmiecik, Anna Kmiecik, Janusz Jabłoński, Joanna Jabłońska, Marek Furmankiewicz: Największe zimowiska nietoperzy na Dolnym Śląsku – nowe stanowiska i wieloletnie zmiany liczebności zimujących populacji
 • Grzegorz Kłys: Wybrane aspekty hibernacji podkowca małego Rhinolophus hiposideros
 • Grzegorz Gołębniak: Budowa dróg w Polsce a ochrona nietoperzy
 • Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Agnieszka Ważna: Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami?
 • Tomasz Kokurewicz: Ochrona nietoperzy w obszarze Natura 2000 „Nietoperek” z perspektywy 20 lat doświadczeń
 • Joanna Furmankiewicz, Krzysztof Herman, Łukasz Stano: Wpływ ultradźwięków o wysokiej mocy na aktywność nietoperzy – możliwości ochrony nietoperzy na farmach wiatrowych
 • Iwona Gottfried, Kaja Wierucka, Grzegorz Apoznański: Jaki rodzaj lasów preferują mopki Barbastella barbastellus w okresie rozrodu?
 • Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski, Tomasz Kokurewicz, Marcin Rusiński, Magda Lazarus: Wykorzystanie siedlisk przez nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w północnej Polsce w okresie ciąży i laktacji
 • Mateusz Ciechanowski: Preferencje siedliskowe nietoperzy w mozaikowych krajobrazach Pojezierza Pomorskiego i Pobrzeża Bałtyku
 • Robert W. Mysłajek, Korneliusz Kurek: Przywiązanie nietoperzy do kryjówek zimowych i letnich oraz miejsc rojenia – implikacje dla ochrony
 • Tomasz Postawa, Justyna Bachanek, Igor Zagorodniuk: Zmienność wielkości czaszki dwóch gatunków gacków (Plecotus auritus i P. austriacus) w strefie styku: efekt reguły Bergmanna czy konkurencji?

Streszczenia wystąpień

Filmik z konferencji

Powrót