XIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Pokrzywna, 4-6 listopada 2005
Organizatorzy: Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS

 • Bartonicka T., Rehak Z.: Changes in activity and habitat use of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus revealed by radio-tracking.
 • Caputa Z., Kłys G.: Wybrane metody pomiarów kryptoklimatu na przykładzie Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich.
 • Ciechanowski M., Rogalska W., Rynkiewicz A., Zwolicki A.: Czy modyfikacja krajobrazu i fitocenoz przez bobry Castor fiber wpływa na wykorzystanie przestrzeni przez nietoperze?
 • Dudek I.: Po co mopkom Barbastella barbastellus podziemia w okresie pozazimowym?
 • Dudek I., Furmankiewicz J., Kohyt J., Postawa T.: Sex albo jedzenie – wybór należy do ciebie: zależność między aktywnością nietoperzy podczas rojenia a zmianą ich masy ciała.
 • Hebda G., Janocha M.: Zimowanie nietoperzy w galerii wewnętrznej Fortów Nyskich (Opolszczyzna) na tle warunków mikroklimatycznych.
 • Kepel A., Dzięciołowski R.: Nietoperze a polska część sieci Natura 2000 – co nowego?
 • Kłys G.: Ekologiczne czynniki warunkujące wybór miejsca hibernacji przez nietoperze.
 • Kokurewicz T., Speakman J.R.: Wpływ energetycznych kosztów torporu na proces akumulacji tłuszczu nocków rudych w warunkach laboratoryjnych.
 • Kokurewicz T., Thomas D.: Zastosowanie prototypowych loggerów o niewielkiej masie do badań nad zimowaniem nietoperzy w Polsce i w Kanadzie w 2005 r.
 • Labocha M.: Charakterystyka pulsów echolokacyjnych Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) i Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) występujących w Polsce.
 • Lesiński G., Kowalski M., Wójtowicz B., Gulatowska J.: Nietoperze na wyspach leśnych o różnej wielkości w krajobrazie rolniczym Mazowsza.
 • Postawa T., Furmankiewicz J., Dudek I.: Fenologia i znaczenie rojenia nietoperzy w południowej Polsce.
 • Postawa T., Szubert A., Ferenc H., Doczy A.: Zróżnicowanie populacji roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) w naturalnych i antropogenicznych schronieniach Myotis myotis i Myotis blythii w Europie Środkowej.
 • Rehak Z., Bartonicka T., Bielik A.: Distribution of Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus in the Czech Republic.
 • Sztencel A., Jones G., Bogdanowicz W.: Morfologia czaszek gatunków bliźniaczych Pipistrellus pipistrellus i P. pygmaeus – trójwymiarowa morfometria geometryczna.
 • Węgiel A., Szkudlarek R., Adamski A., Dudek I., Gottfried T., Gubańska A., Iwaniuk Ł., Paszkiewicz R., Szatkowski B., Węgiel J.: Wyniki odłowów nietoperzy przy otworach niektórych jaskiń w Beskidach.
 • Wojtaszyn G., Rutkowski T., Stephan W., Wiewióra D., Jaros R.: Największe w Polsce zimowisko mopka Barbastella barbastellus (Schreber, 1774).
 • Wołoszyn B.W.: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej chiropterologii.
 • Bukowska I., Kohyt J., Postawa T.: Aktywność nocka rudego Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) wiosną i jesienią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
 • Ciechanowski M., Anikowska U., Biała A., Nalewaja A., Przesmycka A.: Chiropterofauna Parku Krajobrazowego Doliny Słupi.
 • Drabińska K., Dzięgielewska M.: Nietoperze Sz. P. K. „Puszcza Bukowa” – wyniki wstępne.
 • Duriasz J., Dryl B., Kubiak K., Maksimowicz K., Potek T.: Nietoperze Puszczy Boreckiej.
 • Hebda M., Kłys G., Brawer M.: Wpływ gatunku drewna, z jakiego wykonano budki na ich zasiedlenie przez nietoperze.
 • Hejduk J., Janiszewska M., Pawenta W.: Fenologia i skład gatunkowy krajowych nietoperzy trafiających do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jackowiak H., Trzcielińska J., Godynicki Sz., Botko P.: Morphology of the tongue in the Egyptian Fruit Bat (Rousettus aegyptiacus).
 • Kohyt J., Postawa T.: Aktywność nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1800) wiosną i jesienią na przykładzie Jaskini Na Tomaszówkach Dolnych (Wyżyna Krakowska).
 • Labocha M., Kozakiewicz K., Pereswiet-Soltan A.: Enigma rozmieszczenia, czyli co się kręci przy jaskiniach.
 • Polonius Ł., Kocot J., Pietruszewska A.: Co ciekawego widzą nietoperze w Podziemiach Tarnogórsko- Bytomskich?
 • Szubert A.: Interakcje w układzie pasożyt – żywiciel na przykładzie roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) i nietoperzy (Chiroptera: Vespertilionidae).
 • Szubert A.: Nietoperz – mój dom. Przystosowania roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) do pasożytniczego trybu życia.

Powrót