VI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Kraków, 17 października 1992
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie; Sekcja Chiropterologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Wystąpienia konferencyjne:

 • Rafał Bernard: Sprawozdanie Poznańskiej Terenowej Grupy Chiropterologicznej z DSN’92.
 • Agnieszka Charaziak, Marta Labocha, Tomasz Postawa: Nowe stanowisko nocka orzęsionego, Myotis emarginatus (GEOFF.) w południowej Polsce.
 • Joanna Godawa: Plioceńskie i plejstoceńskie nietoperze z rodzaju myotis.
 • Wincenty Harmata: Przypadek urodzin borowca wielkiego, Nyctalus noctula SCHREB. w hodowli w zimie.
 • Mirosław Jurczyszyn: Nietoperze Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 • Krzysztof Kasprzyk, Ireneusz Ruczyński: Nietoperze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
 • Artur Kończyk: Wyniki wstępnych badań nad nietoperzami Słowińskiego Parku Narodowego.
 • Kazimierz Kowalski: O potrzebie badań nad tafonomią nietoperzy.
 • Marek Kowalski: Wyżyna Wieluńska – DSN ’92
 • Marek Kowalski: I Mazowiecki Kurs Chiropterologiczny – Puszcza Kozienicka’92.
 • Marek Kowalski, Grzegorz Lesiński: Nietoperze w pokarmie sów na Mazowszu.
 • Marek Kowalski, Grzegorz Lesiński, Elżbieta Pieczara: Wstępne wyniki liczeń nietoperzy żerujących na terenach o różnym stopniu zurbanizowania.
 • Grzegorz Lesiński: Dynamika mieszanej kolonii nietoperzy zasiedlającej strych budynku.
 • Grzegorz Lesiński: Nizina Mazowiecka – raport z DSN’92
 • Elżbieta Pieczara: MAZURY – DSN’92
 • Jerzy Yetulani: PRZYRODNICY I NIETOPERZE
 • Andrzej Węgiel: Sprawozdanie z obozu chiropterologicznego Pieniny’92
 • Bronisław W. Wołoszyn: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie – 5 lat działalności.
 • Bronisław W. Wołoszyn: Dekady Spisu Nietoperzy w Polsce – DSN 1988 -1992: wyniki i perspektywy.
 • Bronisław W. Wołoszyn: Monitoring nietoperzy – lato’92
 • Bronisław W Wołoszyn: Kursy Chiropterologii Praktycznej C.I.C. ISEZ PAN w Krakowie.

Relacja Marka Kowalskiego (KOSMOS 1993,42, 3/4: 731-736)

Powrót