I Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

9 i 10 maja 1987 r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat „Stan badań nad nietoperzami w Polsce i problemy ich ochrony„, zorganizowana przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacja konferencji okazała się kamieniem milowym polskiej chiropterologii. Uczestniczyły w niej 23 osoby z 11 ośrodków, wygłoszono 12 referatów, między innymi na temat rozmieszczenia nietoperzy w poszczególnych regionach kraju, zagadnień ekologii oraz problemów ich ochrony. Szczególnie duży nacisk położono na ochronę siedlisk tych zwierząt. Zredagowano oświadczenie, na temat konieczności zastosowania skuteczniejszych środków, w celu zabezpieczenia największego polskiego zimowiska nietoperzy, w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Przyjęto propozycję stworzenia organizacji badaczy nietoperzy, wydawania biuletynu informacyjnego oraz zorganizowania centrum informacyjnego w Krakowie. Zgodnie z postanowieniami, następne konferencje, organizowane były corocznie, przez kolejne ośrodki chiropterologiczne z całego kraju.

I OKCh - oświadczenie uczestników konferencji

Powrót