Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:301,287
 • Visitors:
  • Today:1,191
  • This year:370,038
Spis aktualizowany jest co 1-3 lata w zależności stopnia jego zdezaktualizowania. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które chcą zmienić swoje dane w Spisie, o nadesłanie  zmian na e-maila: jwegiel@up.poznan.pl
 
Spis składa się z następujących danych:
 • NAZWISKO imię, tytuł i stopień naukowy, rok urodzenia
 • adres domowy (dom.)
 • adres miejsca pracy (pr.) lub nauki (st.)
 • zainteresowania związane z nietoperzami
 • teren prowadzenia obserwacji
 • współpraca z grupami terenowymi lub organizacjami (wsp.)
 
Wykaz grup terenowych lub organizacji zajmujących się nietoperzami:
 • CIC ISEZ PAN- Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: cic@isez.pan.krakow.pl.
 • AKCh PTOP „Salamandra” – Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”, kontakt e-mail:  matciech@kki.net.pl
 • Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, ul. Wrocławska 41 , 59-220 Legnica,
 • LP – Klub Przyrodników, ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin, tel./fax: +48 683828236
 • ŁGCh – Łódzka Grupa Chiropterologiczna, grupa nieformalna działająca na terenie środkowej Polski, kontakt – Janusz Hejduk, adres:Uniwersytet Łódzki, tel:+48(0)42 6354542, email:januszh@biol.uni.lodz.pl
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, organizacja działająca na terenie Niziny Mazowieckiej i Południowopodlaskiej,adres: ul. Jagiełły 11, 08-110 Siedlce, tel.: (0-25) 63 27 778, e-mail: mtof@ap.siedlce.pl
 • PTOP „Salamandra” – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań,
 • tel./fax.: 061-8432160,e-mail: biuro@salamandra. org.pl; http://www.salamandra.org.pl
 • PTPP „pro Natura” – Grupa do Badań i Ochrony Nietoperzy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, tel., fax.: (0-71) 343 47 49, 343 41 77, 341 88 88 w. 326.
 • R-KTP – Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze, organizacja działająca na terenie Wzniesień Południowomazowieckich i Krainy Gór Świętokrzyskich, adres:ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, tel./fax: (41) 34-44-325, tel. kom. 510-143-308, e-mail: biuro@tbop.org.pl
 • SdN „WILK” – Stowarzyszenie dla Natury „WILK” – ul. Górska 69, 43-376 Godziszka, tel./fax. (0-33) 817 60 90,e-mail: sabina@wolf.most.org.pl
 • Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, opiekun sekcji – Witold Grzywiński, e-mail:grzywit@up.poznan.pl
 • Speleoklub Beskidzki - działa głównie na terenie Beskidu Niskiego oraz Pogórza Rożnowskiego, Ciężkowickiego, Strzyżowskiego i Dynowskiego, Kontakt – T. Mleczek, e-mail: speleod@wp.pl
 • ŚGCh – Świętokrzyska Grupa Chiropterologiczna, grupa nieformalna działająca na terenie Gór Świętokrzyskich i Ponidzia, kontakt – M. Gwardjan
 • Wrocławska Grupa Chiropterologiczna- ul. Małomicka 64/2, 59-300 Lubin, tel.: 0-601-50-53-14 (Sławomir Telatyński), (071) 78-78-980 (Marek Furmankiewicz), e-mail: wrogruc@interia.pl; http://www.eko.org.pl/wrogruc
Wykaz innych skrótów użytych w Spisie:
n. – nietoperze
Nadl. – nadleśnictwo
PK – park krajobrazowy
PN – park narodowy
 
ANDRZEJEWSKA Katarzyna, 1979
dom.: Poznańska 123,
60-185 Skórzewo,
tel.: (0-61) 814 35 40
st.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii,
ul. Fredry 10,
61-701 Poznań,
zimowe spisy nietoperzy, echolokacja
Wielkopolska
wsp.: PTOP „Salamandra”
 
BARTNIK ANNA, mgr inż.,1983
dom.: ul. Kłodzka 36,
57-521 Gorzanów,
tel.: 668 948 422
inwentaryzacja i ochrona kolonii rozrodczych oraz zimowisk,ochrona nietoperzy w lasach, edukacja
wsp.: SKL SAR, PTOP „Salamandra”, PTPP „pro Natura”
teren: Dolny Śląsk, Wielkopolska
 
BĄCELA Karolina, 1979
dom.: ul. Jaracza 82 m. 5,
90-243 Łódź,
tel.: (0-42) 678 42 29,
st.: Uniwersytet Łódzki (Biologia)
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
wsp.: ŁGCh
 
BŁACHOWSKI Grzegorz Adam,mgr inż., 1974
dom.: Palmowa 30/7
15-795 Białystok
tel.: 606 998 676
st.: Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ochrona, kolonie letnie, zimowiska, inwentaryzacja, edukacja
podlaskie, głównie Biebrzański i Narwiański PN, Puszcza Knyszyńska
wsp.: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, członek Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody
 

BIDZIŃSKI Konrad, mgr, 1989

dom.: Gdynia

tel.: +48 691849594

e-mail: konradbidzinski@gmail.com

st.: Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,

ul. Wita Stwosza 59

80-308 Gdańsk,

tel., fax.: (0-58) 523 61 41

biogeografia, wpływ czynników antropogenicznych na nietoperze

Pomorze Gdańskie

wsp.: AKCh PTOP „Salamandra”

 
CIECHANOWSKI Mateusz, dr, 1976
dom.: Tatrzańska 11a/20,
80-331 Gdańsk
tel.: 606-221-993,
st.: Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk,
tel., fax.: (0-58) 523 61 41
faunistyka, ekologia (preferencje siedliskowe i pokarmowe, wzorce
aktywności, wykorzystanie kryjówek, związki nietoperzy z krajobrazem),
biogeografia
Pomorze Gdańskie (wschodnia część Pomorza Pomorskiego, zachodnia część
Pojezierza Mazurskiego, wschodnia część Pobrzeża Bałtyku), Bałkany, Kolumbia
wsp.: AKCh PTOP „Salamandra”
 
DĘBSKI Wojciech , mgr inż, 1971 
dom.: Budy Łękawickie 3,
05-332 Siennica,
pr.: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Œrodowiska
90-237 Łódź,
faunistyka, biologia, bioakustyka, faunistyka, biologia, bioakustyka,inwentaryzacja, monitoring i ochrona nietoperzy w Polsce, ekologia populacji, działania kompensacyjne
woj. mazowieckie
wsp.: OTOP, BOCIAN,
 
DOMAŃSKI Jarosław, dr, 1974
dom.: ul. Malczewskiego 19 m. 5,
93-154 Łódź,
tel.: 502-110-608
pr.: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywieniu ul. Wólczańska 171/173
90-237 Łódź,
miejsca hibernacji, kolonie letnie (rozrodcze), faunistyka i inwentaryzacja, detektoring
woj. łódzkie
wsp.: Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”, członek OTON
 
DRABIŃSKA Karolina, 1978
dom.: ul. Bohaterów Warszawy 101 m. 1,
70-341 Szczecin,
tel.: (0-91) 484 37 51
st.: Akademia Rolnicza, ul. Janosika 8,
Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, głównie teren Szczecina i okolice
wsp.: KCh PTOP „Salamandra”
 
DURIASZ Joanna, mgr, 1971
dom.: ul. Dybowskiego 7 m. 015,
10-718 Olsztyn,
tel.: (0-604) 90 60 44
pr.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Ekologii Ewolucyjnej,
ul. Oczapowskiego 5,
10-718 Olsztyn,
tel.: (0-89) 523 35 95,
fax.: (0-89) 523 32 24,
ekologia n.
Pojezierze Mazurskie
wsp.: Olsztyńska Grupa Chiropterologiczna, PTOP „Salamandra”
 
DZIĘCIOŁOWSKI Radosław, mgr, 1970
pr.: PTOP „Salamandra”,
ul. Stolarska 7/3,
60-788 Poznań,
fax.: (0-61) 843 21 60,
inwentaryzacja i ochrona zimowisk oraz kolonii rozrodczych, biologia, parazytologia, etologia – szczególnie interakcje osobników w kolonii rozrodczej
Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Pomorze
wsp.: PTOP „Salamandra”, SCh KNP UAM, członek OTON
 
DZIĘGIELEWSKA Magdalena, dr, 1969
pr.: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zakład Ochrony Roślin,
ul. Słowackiego 17,
71-434 Szczecin,
tel.: (0-91) 4496374
zimowy i letni monitoring, ochrona letnich i zimowych kryjówek n., badania populacyjne
Pomorze Zachodnie
wsp.: AKCh PTOP „Salamandra”, członek OTON
 
FERENC Hanna, mgr, 1975
dom.: tel.: (0-608) 33 01 14
pr.: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198,
61-486 Poznań,
badanie pasożytów z rodziny Spinturnicidae
cała Polska
wsp.: PTOP „Salamandra”, OTON
 
FURMANKIEWICZ JOANNA, dr, 1975
pr.: Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków,
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław,
tel.: 071 375 40 48,
fax.: 071 322 28 17,
zachowanie i ekologia n., przede wszystkim gacka brunatnego, ochrona
Dolny Śląsk
wsp.: Wrocławska Grupa Chiropterologiczna, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
 
FUSZARA Elżbieta, dr, 1966
pr.: Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny,
05-092 Łomianki,
tel.: (0-22) 751 30 46-49 w. 285,
fax.: 751 31 00,
aktywność łowiecka, pokarm, kolonie rozrodcze mroczków późnych, hibernacja
Mazowsze, Podlasie, Pojezierze Mazurskie
wsp.: MGBN, członek OTON
 
FUSZARA Maciej, dr, 1966 
występowanie, n. jako ofiary drapieżników, zachowanie, pierwsza pomoc, ochrona schronień
Nizina Mazowiecka, Podlasie, Pojezierze Mazurskie
wsp.: MGBN, członek OTON
 
GOŁĘBNIAK Grzegorz ,1977 
dom.: ul. Kołodzieja 32
61-070 Poznań
tel. 531 175 648
faunistyka, ekologia zimowania głównie rodzaju „Myotis” i „Pipistrellus”,
monitoring stanowisk nietoperzy, korytarze migracyjne, edukacja przyrodnicza
woj. wielkopolskie, podlaskie, Drawieński PN, dolina Rospudy
wsp.: PTOP Salamandra, TP Bocian, Koło Poznańskie Klubu Przyrodników
 
GOTTFRIED Iwona, dr ,1978
dom.: ul. Wilanowska 77/13
51-206 Wrocław
tel. 668 692 618
faunistyka, bioakustyka, biologia i ochrona nietoperzy,
monitoring stanowisk nietoperzy, edukacja przyrodnicza
Polska południowo-zachodnia
wsp.: PTPP „pro Natura”, Uniwersytet Wrocławski
 
GOTTFRIED Tomasz , mgr, 1976
dom.:ul. Wilanowska 77/13 (dom.)
51-206 Wrocław
tel. 696 345 228
pr.: PTPP „pro Natura”
ul. Podwale 75,
50-449 Wrocław,
tel., fax.:(071) 343 09 58
e-mail: gottfri@wp.pl
faunistyka, bioakustyka, biologia i ochrona nietoperzy,
monitoring stanowisk nietoperzy.
Polska południowo-zachodnia
wsp.: PTPP „pro Natura”, PTOP Salamandra, OTON
 
GRZYWIŃSKI Witold, dr hab., 1974
pr.: Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Użytkowania Lasu,
ul. Wojska Polskiego 71a,
60-625 Poznań,
faunistyka, hibernacja, ochrona zimowisk, ochrona nietoperzy w lasach
Magurski PN, Ojcowski PN, Puszcza Notecka, Poznań
wsp.: ST KL SAR, członek OTON
 
HEBDA Grzegorz, mgr, 1974
dom.: ul. Dąbrowszczaków 2 m. 705,
42-263 Opole,
tel.: 602 258 387
pr.: Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22,
45-052 Opole,
tel.: (077) 4545877 w. 307
faunistyka, ochrona n.
Śląsk Opolski
wsp.: PTPP „pro Natura”
 
HEJDUK Janusz, dr, 1966
dom.:ul. Tatrzańska 98/6,
93-208 Łódź,
woj. łódzkie,
tel.: (0-609) 378 275
pr.:Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej,
ul. Banacha 1/3,
90-237 Łódź,
tel.: (0-42) 635 45 42,
ekologia hibernacji, biologia rozrodu, migracja
woj. łódzkie
wsp.: ŁGCh, członek OTON
 
IGNACZAK Maurycy, 1971
dom.: ul. Baczyńskiego 6 m. 13,
98-220 Zduńska Wola,
tel.: 888 043 024,
faunistyka, ochrona, echolokacja
Centralna Polska
wsp.: wsp.: ŁGCh, członek OTON
 
JABŁOŃSKI Janusz,  inż. 1971
dom.: Akacjowa 5d/9   47-330 Zdzieszowice
tel.: 604 642 505
biologia, ekologia, echolokacja, ochrona, inwentaryzacje letnie i zimowe
woj. opolskie, dolnośląskie oraz śląskie
wsp.: Salamandra, Uniwersytet Opolski, członek OTON
 
JACHIMKOWSKA Ewa, 1976
pr. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
zainteresowania związane z nietoperzami : monitoring letni i i zimowy
teren prowadzenia obserwacji: Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidziańska
wsp. członek: ŚGCh i Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach
 
 

JANIK-SUPERSON Katarzyna, dr, 1980

dom.: Łódź

e-mail: nietoperze.janikat@gmail.com

tel. 665-460-922

Pracownia Biobank, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Ochrona, inwentaryzacja, edukacja, bioakustyka, genetyka, mikrobiologia, analiza diety

woj. łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie

Członek: OTON, ŁGCh, TBOP

wsp.: PTPP „pro Natura”

 

JANKOWSKA-JAREK Martyna, mgr, 1991

dom.: Gdynia

tel.: +48 692513344

e-mail: martyna.jankowskajarek@gmail.com

st.: Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,

ul. Wita Stwosza 59

80-308 Gdańsk,

tel., fax.: (0-58) 523 61 41

biogeografia, ekologia, wybór kryjówek

Pomorze Gdańskie

wsp.: AKCh PTOP „Salamandra”

 

JAROS Radosław, mgr, 1974
pr. PTOP „Salamandra”,
ul. Stolarska 7/3
60-788 Poznań,
tel.: (0-61) 843 21 60,
faunistyka, ekologia, behawior, ochrona, wpływ inwestycji, inwestycje, edukacja
wsp.: PTOP „Salamandra”, członek OTON
 
JARZEMBOWSKI Tomasz, dr, 1968
dom.: ul. Bulońska 42 m. 20,
80-288 Gdańsk,
tel.: (0-58) 348 00 60
pr.: Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
Al. Legionów 9,
80-441 Gdańsk,
tel., fax.: (0-58) 341 20 16,
tel.: (0-58) 344 02 14,
migracja, struktura populacji, fauna regionu
Pomorze Gdańskie
wsp.: AKCh PTOP „Salamandra”
 
JURCZYSZYN Mirosław, dr hab 1959
dom.: Os. Chrobrego 13 m. 30,
60-681 Poznań,
tel.: (0-61) 822 30 69
pr.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Zoologii Systematycznej,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
tel.: (0-61) 852 34 96,
fax.: 852 36 15,
ekologia n. z rodzaju nocek, faunistyka, ochrona zimowisk i letnich kryjówek
Wielkopolska, Pomorze, Roztocze
wsp.: SCh KNP UAM, członek OTON
 
KASPRZYK Krzysztof, dr, 1965
dom.: ul. Pana Tadeusza 4 m. 10,
Toruń
tel.: (0-56) 654 87 14
pr.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska,
ul. Gagarina 9,
87-100 Toruń,
tel.: (0-56) 61 14 457,
fax..: (0-56) 61 14 443,
regionalne zróżnicowanie fauny nietoperzy (Polska pn.-wsch.) zastosowanie skrzynek dla ptaków i nietoperzy w ochronie tych zwierząt, zastosowanie detektorów ultrasonicznych w badaniach populacyjnych, nietoperze w pokarmie sów i innych drapieżników, ochrona n. w okresie rozrodu i zimowania
woj. kujawsko-pomorskie, Bory Tucholskie
wsp.: TGCh, członek OTON
 
KASZA Andrzej, 1968
dom.: ul. Janka Krasickiego 20 m. 68,
25-430 Kielce,
tel.: (0-41) 332 54 24, (0-602) 302 405
pr.: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: (0-41) 367 43 01-02,
zimowe obserwacje nietoperzy
Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidziańska
 
KEPEL Marta, inż. mgr,
tel. kom.:(+48) 508 898 120
pr.: PTOP „Salamandra”,
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel./fax.: (+48) 61 662 86 06 / (+48) 61 843 21 60
e-mail: marta@salamandra.org.pl
edukacja i ochrona, biologia i ekologia
Poznań, województwo wielkopolskie
wsp.: PTOP „Salamandra”
oraz prosimy też o zaktualizowanie danych Andrzeja:
KEPEL Andrzej, dr inż., 1965
tel. kom. (+48) 600 913 149
pr.: PTOP „Salamandra”,
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel./fax.: (+48) 61 662 86 06 / (+48) 61 843 21 60
e-mail: andrzej@salamandra.org.pl
ochrona, oceny oddziaływania inwestycji i innych planów i programów, zagadnienia prawne, 
 
KMIECIK Paweł, mgr inż., 1980
dom: os. Szkolne 4a/7, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 692377363
zaint.: faunistyka, ekologia, ochrona, echolokacja
teren: Dolny Śląsk, Wielkopolska
wsp.: KL UP, PTPP „pro Natura”, PTOP „Salamandra”
 
KOKUREWICZ Tomasz, dr, 1961
dom.: ul. Jana Piwnika-Ponurego 10 m. 3,
51-321 Wrocław,
tel.: (0-71) 345 46 26
pr.: Akademia Rolnicza, Katedra Zoologii,
ul. Cybulskiego 20,
50-205 Wrocław,
tel., fax.: (0-71) 328 92 76,
ekologia hibernacji i rozrodu, ochrona n. w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
Międzyrzecki Rejon Umocniony, Sudety
wsp.: z każdą o podobnych zainteresowaniach
 
KOWALSKI Marek, mgr, 1964
pr.: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”,
Jagiełły 10,
08-110 Siedlce,
tel., fax: (0-22) 63 277 78
faunistyka, ochrona, n. w pokarmie ptaków drapieżnych
Nizina Mazowiecka i Podlaska, Kraina Gór Świętokrzyskich, Lubelszczyzna
wsp.: MGBN, MTOF, R-KTP, członek OTON
 
 
KRAWCZAK Elżbieta, 1978
dom.: ul. Głuszyna 213 m. 8,
61-329 Poznań,
tel.: (0-61) 87 88 358
st.: Uniwersytet Adama Mickiewicza,
forty poznańskie, liczenia w budynkach, echolokacja
Poznań
wsp.: PTOP „Salamandra”
 
LABOCHA Marta, 1974
dom.: Aleja Pokoju 10 m. 66,
42-200 Częstochowa,
tel.: (0-34) 323 19 96
pr.: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku,
ul. Ingardena 6,
30-063 Kraków,
tel.: (0-12) 633 63 77 w. 2619,
fax.: (0-12) 634 19 78,
echolokacja, wybiórczość środowiskowa
Okolice Krzeszowic (Krakowa)
 
LESIŃSKI Grzegorz, dr hab 1958 
dom.: ul. Książkowa 8 G m. 208,
Warszawa,
tel.: (0-606) 924 785
wybiórczość miejsc żerowania; synurbizacja; wieloletnie zmiany liczebności; przyczyny śmiertelności, zwłaszcza śmiertelność na drogach; udział n. w pokarmie sów; ochrona
Mazowsze, Podlasie, Kotlina Biebrzańska, Wyżyna Wieluńska
wsp.: MGBN, MTOF, członek OTON
 
ŁOCHYŃSKI Maciej, 1980
pr.:ul. Strzeszyńska 89/91, piętro 2, lokal 3 (wejście od ul. Krynickiej)
60-479 Poznań
e-mail: maciej.lochynski@chiropterolog.pl
www.chiropterolog.pl
biologia, ekologia, bioakustyka, ochrona, inwentaryzacje letnie i zimowe
nietoperze a farmy wiatrowe, fortyfikacje poznańskie, Lednicki PK, PK Promno,
Powidzki PK,PK Puszcza Zielonka, Żerkowsko-Czeszewski PK, Rogaliński PK, Wielkopolska
 
ŁUPICKI Dariusz, mgr, 1970
dom.: ul. Asnyka 22F m. 1,
59-220 Legnica,
tel.: (0-607) 23 80 66
pr.: Akademia Rolnicza, Katedra Zoologii,
ul. Cybulskiego 20,
50-205 Wrocław,
tel.: (0-71) 328 92 75 (76),
fax.: (0-71) 328 48 34,
konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa, hibernacja, zachowania socjalne, behawior godowy, jesienna akumulacja tłuszczu, ektopasożyty
cały kraj
wsp.: WROGRUC, PTPP „pro Natura”
 
MLECZEK Tomasz, 1968
dom.: ul. Szkotnia 5 m. 25,
39-200 Dębica,
tel.: (0-14) 681 16 71,
zimowe stanowiska nietoperzy, podkowiec mały
Beskidy i Pogórze Karpackie
wsp.: Speleoklub Dębica, CIC ISEZ PAN, członek OTON
 

MYSŁAJEK Robert Wojciech, dr hab.

pr.: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Genetyki i

Biotechnologii,

ul. Pawińskiego 5a,

02-106 Warszawa,

tel./fax. (0-22) 592 22 44 ,

tel.: (0-604) 625 228,

e-mail: robert.myslajek@gmail.com

ekologia, genetyka, faunistyka

województwo śląskie, Beskidy

wsp.: SdN „WILK”


NIEZABITOWSKI MAREK, mgr inż., 1971

dom.: ul. Wichrowe Wzgórze 25, 62-571 Stare Miasto

tel.: 606 796 622

e-mail: mniezabitowski@wp.pl

ochrona, faunistyka, turbiny wiatrowe – badania porealizacyjne, edukacja

teren: Wielkopolska, Polska płn.-zach., czasem dalej

wsp. członek OTON, prezes Stow.Ekol.-Kult. „Eko-logiczni” w Koninie


 
NOWAK Jakub, mgr, 1975
dom.: ul. Kołłątaja 4 m. 3,
31-502 Kraków,
tel.: (0-12) 421 46 70
pr.: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolnożyjących,
al. 29 Listopada 46 p. 903,
30-425 Kraków,
tel.: (0-12) 411 91 44 w. 561,
faunistyka, hibernacja (ekologia hibernacji)
Jura Krakowsko-Częstochowska, Karpaty Polskie
wsp.: CIC ISEZ PAN
 
NOWOSAD Andrzej, dr, 1948
dom.: Os. Bolesława Śmiałego 33 m. 15,
60-682 Poznań,
tel.: (0-61) 823 73 56
pr.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Zoologii Systematycznej,
ul. Fredry 10,
61-701 Poznań,
tel.: (0-61) 852 34 96,
fax.: 852 36 15,
pasożyty zewnętrzne (mrokawki), systematyka i biologia wybranych gatunków nietoperzy, ekologia populacji (np. preferencje pokarmowe, aktywność łowiecka, organizacja przestrzenna populacji), ochrona
wybrane regiony Polski (głównie Wielkopolska, Dolny Śląsk, Roztocze). Historycznie: Bułgaria
wsp.: członek OTON
 
OLCZYK Marcin, mgr, 1982
Dom: ul. Wierzbowa 3/11
91-426 Łódź
tel: 609294510
zaint.: ekologia hibernacji, biologia rozrodu, migracje, behawior,
monitoring letni i zimowy, echolokacja
wsp. ŁGCh, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej
Uniwersytetu Łódzkiego
 
OLSZEWSKI Adam, dr inż., 1975
dom.: ul. Polna 33,
05-084 Leszno k. Błonia,
tel.: 512 486 462,
e-mail: ad.ol@wp.pl
pr.: Kampinoski Park Narodowy,
ul. Tetmajera 38,
05-080 Izabelin
faunistyka, hibernacja, monitoring letni i zimowy, ochrona n. w lasach
Nizina Mazowiecka, Kampinoski PN
wsp.: OTON, TP Bocian
 
OSTRACH-KOWALSKA Agnieszka, mgr, 1972
dom.: ul. Wyszogrodzka 5 m. 82,
03-337 Warszawa,
tel.: (0-22) 675 39 36,
edukacja, kolekcjonowanie wszystkiego związanego z nietoperzami
wsp.: MGBN, AKCh PTOP „Salamandra”, członek OTON
 
PASZKIEWICZ Renata, mgr, 1969
pr.: PTPP „pro Natura”
ul. Podwale 75,
50-449 Wrocław,
tel.784 52-22 81
faunistyka, biologia, ochrona i monitoring nietoperzy,Dolny Slask, Pieniny
wsp.: FEZL „Zielona Akcja”,
 
PIKSA Krzysztof, dr, 1966
dom.: Skarżyńskiego 2 m. 303/II,
Kraków,
tel.: (0-607) 32 45 87
pr.: Akademia Pedagogiczna, Instytut Biologii,
ul. Podbrzezie 3,
31-054 Kraków,
tel., fax. (0-12) 431 11 66,
n. Karpat, kopalna fauna n. Karpat, ektopasożyty: Ixodida, pionowe zróżnicowanie zgrupowań, aktywność n. w okresie przejściowym
Karpaty Polskie
wsp.: CIC ISEZ PAN
 
PISKORSKI Michał, mgr, 1973
dom.: ul. Lotnicza 2 m. 10,
20-322 Lublin,
tel.: (0-81) 744 41 17
pr.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Biologii, Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii,
ul. Akademicka 19,
20-033 Lublin,
tel.: (0-81) 537 59 28,
Lubelszczyzna
wsp.: członek OTON
 
RACHWALD Alek, dr hab, 1963
Nowa Iwiczna
Tel: 608 402 434
pr.: Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu,
ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Las,
05-090 Raszyn
ekologia nietoperzy, nietoperze leśne, hibernacja, bioakustyka, behawior, ekologia drobnych ssaków
Puszcza Białowieska, Kotlina Biebrzańska, Mazowsze, Bałkany
wsp.: członek OTON
 
RADZICKI Grzegorz, mgr, 1969
dom.: ul. Podhalańska 21 m. 67,
93-224 Łódź,
tel.: (0-42) 647 14 31
pr.: Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej,
ul. Banacha 1/3,
90-237 Łódź,
tel., fax.: (0-42) 635 45 41,
ekologia zimowania i rozrodu, faunistyka, pokarm, mikroflora
środkowa Polska
wsp.: ŁGCh, członek OTON
 
RUCZYŃSKI Ireneusz,dr hab., 1971
dom.: ul. Waszkiewicza 1A m. 1,
17-230 Białowieża,
tel. (0-85) 681 27 00
pr.: Zakład Badania Ssaków PAN,
ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Białowieża,
tel. (0-85) 681 22 78,
fax.: (0-85) 681 22 89,
ekologia n. lasu
Puszcza Białowieska
wsp.: członek OTON
 
ROŚLAK –OLCZYK Małgorzata, dr, 1965
Dom: ul. Wierzbowa 3/11
91-426 Łódź
tel: 601944899
zaint: behawior, monitoring letni i zimowy, echolokacja, biologia rozrodu
wsp. ŁGCh, UŁ
 
SCHICK Piotr, mgr, 1971
dom.: ul. Żeromskiego 64/66 m. 6,
50-312 Wrocław,
tel. (0-71) 321 73 98
pr.: Uniwersytet Wrocławski, Zakład Paleozoologii,
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław,
ekologia, hibernacja, behawior godowy, jesienna akumulacja tłuszczu, zimowa aktywność
MRU, Dolny Śląsk
wsp.: WROGRUC, PTPP „pro Natura”
 
STALI ŃSKI Jerzy, mgr, 1964
pr.: Akademia Rolnicza, Katedra Zoologii i Ekologii,
al. Mickiewicza 24,
30-059 Kraków,
tel.: (0-12) 633 87 65, fax.: (0-12) 633 62 45,
ekologia fizjologiczna, adaptacje pokarmowe, chów nietoperzy w niewoli, ekspozycje w ogrodach zoologicznych
 
SZELĄG Łukasz, 1975
dom.: ul. Dąbrowskiego 2,
42-450 Łazy,
woj. katowickie
pr.: Giewont s.c.,
ul. Paradna 46,
93-345 Łódź,
tel.: (0-602) 71 97 02,
nietoperze a jaskinie
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, jaskinie tatrzańskie
wsp.: członek OTON
 
SZKUDLAREK Rafal, mgr, 1968,
pr.: PTPP „pro Natura”
ul. Podwale 75,
50-449 Wrocław,
tel.,608 42 52 20
faunistyka, biologia, bioakustyka, monitoring i ochrona nietoperzy w Polsce, działania kompensacyjne.Dolny Sląsk, południowa Polska
wsp.: OTON
 

SZULEJ MARTA MGR 1992

Adres domowy: Widno 1, 89-608 Swornegacie

 Adres miejsca pracy: 

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ul. Stoczek 1

17-230 Białowieża

 Zainteresowania związane z nietoperzami: Ekologia i ekologia behawioralna nietoperzy krajowych, oraz gatunków tropikalnych z rodzaju Pteropus, ekologia nietoperzy leśnych (wpływ gospodarki leśnej oraz czynników antropogenicznych), oraz ekologia i behawior gatunków wyspowych z rejonu Starego Świata.

 Teren prowadzenia obserwacji: Polska - głownie woj. pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Afryka - Mauritius.

 współpraca z grupami terenowymi lub organizacjami (wsp.): Instytut Badawczy Leśnictwa, AKCh PTOP SALAMANDRA, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  The National Parks and Conservation Service Mauritius.

WIKAR Zuzanna, mgr, 1994

dom. ul Tatrzańska 11a/20,

80-331 Gdańsk

st. Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

Zainteresowania związane z nietoperzami: faunistyka, preferencje siedliskowe, synantropizacja, biogeografia, behawior

Teren prowadzenia obserwacji: Pomorze Gdańskie, Kolumbia

wsp. AKCh PTOP „Salamandra”, European Mammal Foundation

 
WĘGIEL Andrzej, dr inż., 1968
dom.: ul. Szydłowska 31 m. 11,
60-651 Poznań,
tel.: (0-601) 28 46 80
pr.: Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 71C,
60-625 Poznań,
tel.: (0-61) 848 76 67,
faunistyka, ochrona, GIS, Telededekcja
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Beskidy, Pieniny
wsp.: PTPP „pro Natura”, ST KL SAR, członek OTON
 
WĘGIEL Jolanta, mgr inż., 1967
dom.: ul. Szydłowska 31 m. 11,
60-651 Poznań,
tel.: 695 744 932
pr.: Wydziału Leśnego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 71C,
60-625 Poznań,
ochrona, edukacja, specjalista ds. promocji
Pieniny, Beskidy
wsp.:  członek OTON, PTOP „Salamandra”
 
WOJCIECHOWSKI Michał, mgr, 1974
dom.: ul. Łyskowskiego 25G m. 77,
87-100 Toruń,
tel.: (0-56) 648 18 29
pr.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Fizjologii Zwierząt,
ul. Gagarina 9,
87-100 Toruń,
tel.: (0-56) 611 44 51,
fax..: (0-56) 61 14 772,
fizjologia i ekologia stanów odrętwień (torpor dobowy i hibernacja) u n., hodowla n. do celów laboratoryjnych, badania faunistyczne w okresie letnim i zimowym.
woj.: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie
wsp.: TGCh, członek OTON
 
WOJTOWICZ  Błażej, mgr inż., 1974
ul. Żeromskiego 12/35
26-900 Kozienice
tel.: 605-580-285
faunistyka, ekologia, oddziaływanie inwestycji na nietoperze
teren prowadzenia obserwacji: Polska
Prezes Zarządu OTON