XXIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Poznań, 16-18 września 2022
Organizatorzy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”; Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Sekcja Teriologiczna Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Logo XXIX OKCh

XXIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna odbyła się w dniach 16-18 września 2022 r. w Poznaniu. W dniu 16.09.2022 r. odbyły się warsztaty „GACOPYRZ POD SUFITEM” dotyczące udzielania porad i ochrony schronień nietoperzy w budynkach, a w dniu 18.09.2022 r. dwie wycieczki pokonferencyjne,  W trakcie konferencji odbyło się także Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

STRESZCZENIA

Program Konferencji

Wygłoszone referaty:

 • Czynniki socjoekonomiczne mogą poprawić modele statystyczne wyjaśniające występowanie nietoperzy w Polsce: Beata Bramorska, Ireneusz Ruczyński, Luca Maugeri, Michał Żmihorski
 • Puszczyki a nietoperze w Jaskini Szachownica – dalsze dowody na oportunistyczny charakter drapieżnictwa: Grzegorz Lesiński, Maurycy Ignaczak
 • Kto wcześnie wstaje ćmę dostaje – relacja troficzna pomiędzy kwitnącymi wczesną wiosną wierzbami Salix spp., ćmami Orthosia spp. i mopkami zachodnimi Barbastella barbastellus: Grzegorz Apoznański, Andrew Carr, Magnus Gelang, Tomasz Kokurewicz, Alek Rachwald
 • Nachodzenie na siebie nisz pokarmowych nietoperzy Puszczy Kozienickiej: Katarzyna Janik–Superson, Błażej Wojtowicz, Jakub Lach, Dominik Strapagiel
 • Próba identyfikacji osobników karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus na podstawie wzorów włókien kolagenowo-elastynowych ich skrzydeł: Wojciech Olma, Katarzyna Sycz, Mirosław Jurczyszyn
 • Dlaczego samce mroczaka posrebrzanego Vespertilio murinus tworzą kolonie?: Ireneusz Ruczyński, Ewa Komar, Zuzanna Hałat, Marcin Zegarek, Dina K.N. Dechmann
 • Samce mroczaków posrebrzanych żerują socjalnie: Zuzanna Hałat, Dina K.N. Dechmann, Marcin Zegarek, Jenna E. Kohles, Marion Muturi, Maria C. Calderón-Capote, Ireneusz Ruczyński
 • Życie w kolonii pozwala samcom nietoperzy na istotne oszczędności energii w okresie reprodukcji: Ewa Komar, Paulina A. Szafrańska, Dina K.N. Dechmann, Lara Keicher, Dominika Koprowska, Ryan J. Shipley, Ireneusz Ruczyński
 • Kondycja mopków zachodnich Barbastella barbastellus w koloniach rozrodczych. Wstępne wyniki badań: Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Agnieszka Klink, Ludmiła Polechońska
 • Porównanie detekcji echolokacji nietoperzy z wykorzystaniem różnych wersji rejestratorów AudioMoth w terenie: Marcin Zegarek, Paweł Federowicz, Mateusz Jochym, Ewa Komar, Ireneusz Ruczyński
 • Nordowe Nocki – skład gatunkowy, rozmieszczenie i liczebność nietoperzy w najdalej na północ wysuniętym zimowisku w Polsce: Aneta Zapart, Julia Kończak, Mateusz Ciechanowski, Zuzanna Wikar, Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek
 • Efekty adaptacji nieużytkowanych piwniczek ziemnych na zimowiska nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym – 12 lat doświadczeń: Adam Olszewski
 • Aktywność dobowa i sezonowa nietoperzy w różnych partiach systemu jaskiniowego – wyniki wstępne: Andrea Pereswiet-Soltan, Gabriele Filippin
 • Największe zimowiska nietoperzy w Polsce w latach 2005-2018: Witold Grzywiński, Andrzej Węgiel, Rafał Bernard, Grzegorz Błachowski, Mateusz Ciechanowski, Radosław Dzięciołowski, Magda Dzięgielewska, Joanna Furmankiewicz, Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara, Grzegorz Gołębniak, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech J. Gubała, Mariusz Gwardjan, Janusz Hejduk, Maurycy Ignaczak, Karolina Ignaszak, Katarzyna Janik-Superson, Radosław Jaros, Mirosław Jurczyszyn, Andrzej Kepel, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Marek Kowalski, Leszek Koziróg, Grzegorz Lesiński, Jakub Nowak, Adam Olszewski, Krzysztof Piksa, Michał Piskorski, Tomasz Postawa, Ireneusz Stec, Wojciech Stephan, Michał Sykut, Rafał Szkudlarek, Dariusz Węcławek, Grzegorz Wojtaszyn
 • Problemy ochrony nietoperzy w rejonie autostrady A2: Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Ewa Patalas
 • Wybiórczość kryjówek i wieloletnie zmiany struktury zgrupowania nietoperzy zasiedlających budynki na Pomorzu Gdańskim: Mateusz Ciechanowski, Martyna Walaszkowska, Zuzanna Wikar, Weronika Ardzińska, Konrad Bidziński, Anna Czablewska, Martyna Jankowska-Jarek, Tomasz Jarzembowski, Marta Kepel, Tomasz Narczyński, Klaudia Otczyk, Agnieszka Przesmycka, Grażyna Sadowska, Emilia Sztybor, Marta Szurlej, Aneta Zapart
 • Pierwsze lata funkcjonowania Centrum Obrączkowania Nietoperzy: Błażej Wojtowicz, Anna Bator-Kocoł, Iwona Gottfried, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Błachowski, Michał S. Wojciechowski
 • Światowe trendy w chiropterologii. Przegląd badań przedstawionych na 19th International Bat Research Conference (IBRC 2022) w Austin w Texasie (7–12.08.2022): Katarzyna Thor, Katarzyna Janik-Superson, Aneta Zapart

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – przewodniczący
 • dr Iwona Gottfried (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Mirosław Jurczyszyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Grzegorz Lesiński, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Tomasz Postawa, prof. ISEZ (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN)
 • dr hab. Aleksander Rachwald, prof. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)
 • dr hab. Ireneusz Ruczyński, prof. IBS PAN (Instytut Biologii Ssaków PAN)

Komitet Organizacyjny:

 • Andrzej Węgiel (OTON) – przewodniczący
 • Andrzej Kepel (PTOP Salamandra)
 • Marta Kepel (PTOP Salamandra)
 • Marta Kujawiak (Sekcja Teriologiczna KL UPP)
 • Aleksandra Lange (PTOP Salamandra)
 • Katarzyna Sycz (Sekcja Teriologiczna KL UPP)
 • Anna Świątkowska (Sekcja Teriologiczna KL UPP)
 • Jolanta Węgiel (Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP)
 • Błażej Wojtowicz (OTON)
 • Martyna Woltyńska (Sekcja Teriologiczna KL UPP)
 • Natalia Zając (Sekcja Teriologiczna KNP UAM)

Sponsorzy:

Powrót