XXVIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Góra Świętej Anny, 15-17 listopada 2019
Organizatorzy: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych; Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Fundacja „Siedlisko”

Logo XXVIII OKCh
 • Andrzej Kepel, Marta Kepel: Wścieklizna u nietoperzy – polskie regulacje weterynaryjne, ich stosowanie i skutki
 • Katarzyna Janik-Superson, Katarzyna Bloch, Aneta Zapart: Światowe trendy w chiropterologii – podsumowanie 18th International Bat Research Conference (28.07-01.08.2019, Phuket, Tajlandia)
 • Grzegorz Błachowski, Grzegorz Lesiński, Marek Kowalski: Czy dane z zimowisk pokazują zmiany w zespołach nietoperzy północnowschodniej Polski w latach 1992-2019?
 • Grzegorz Błachowski, Błażej Wójtowicz, Andrzej Węgiel: 25 lat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy
 • Andrzej Węgiel, Witold Grzywiński, Jolanta Węgiel: Możliwe przyczyny zmian liczebności nietoperzy zimujących w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Grzegorz Lesiński: Co wynika z analiz udziału nietoperzy w diecie puszczyka Strix aluco w środkowej i północno-wschodniej Polsce w latach 1982-2019?
 • Ireneusz Ruczyński, Marcin Zegarek, Zuzanna Hałat: Monitoring zagęszczenia owadów pozwala lepiej zrozumieć zachowania samców mroczaka posrebrzanego Vespertilio murinus
 • Katarzyna Janik-Superson, Jakub Lach, Dominik Strapagiel: Metabarcoding bakteryjnego mikrobiomu jelitowego mroczka późnego Eptesicus serotinus z wybranych polskich kolonii rozrodczych
 • Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Grzegorz Lesiński, Renata Grochowalska, Agnieszka Ważna: Drapieżnictwo szopa pracza Procyon lotor na nietoperzach w rezerwacie Nietoperek
 • Zuzanna Wikar, Mateusz Ciechanowski: Skład gatunkowy oraz dynamika aktywności i liczebności nietoperzy na terenie Twierdzy Wisłoujście (Gdańsk) w okresie jesiennego rojenia i hibernacji
 • Martyna Walaszkowska, Mateusz Ciechanowski: Letnie kolonie nietoperzy w budynkach na Pomorzu Gdańskim
 • Mateusz Ciechanowski, Zuzanna Wikar, Katarzyna Borzym, Martyna Jankowska-Jarek, Konrad Bidziński, Dominika Dudek, Damian Celiński, Łukasz Misiuna: Chiropterofauna Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Maurycy Ignaczak, Jarosław Manias, Michał Stopczyński, Rafał Szuflet: Zasiedlenie przez nietoperze skrzynek typu Stratmann w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki
 • Aneta Zapart, Alek Rachwald, Katarzyna Bloch, Diana Nawłoka, Magda Lazarus, Mirosław Więcek: O mopku słów kilka – czyli czy w Puszczy Białowieskiej mopek jest wszędzie?
 • Joanna Furmankiewicz, Tomasz Postawa, Lena Godlevska: Wyjątkowe zróżnicowanie wokalizacji godowej nocka wschodniego Myotis blythii: dynamiczna zmienność niestereotypowych piosenek
 • Ewa Pierzchała, Joanna Kohyt: Osobnicza zmienność głosów echolokacyjnych podkowca małego Rhinolophus hipposideros – badania wstępne
 • Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko-Warchałowska, Jan Cichocki: Śmiertelność podkowców małych Rhinolophus hipposideros w koloniach w Beskidach Zachodnich
 • Bronisław W. Wołoszyn, Dumitru Murariu, Andriy Taras Bashta, Grzegorz Kłys: Różnorodność biologiczna Karpat. Wybrane aspekty oceny problemu oraz strategii ochrony nietoperzy
 • Tomasz Gottfried, Iwona Gottfried: Jak przeprowadzić remont budynków zasiedlonych przez borowce wielkie Nyctalus noctula?
 • Marcin Pakuła, Joanna Wyrwoł, Joanna Furmankiewicz: Zachowania nietoperzy na zelektryfikowanych liniach kolejowych sprzyjają unikaniu kolizji z pociągami
 • Janusz Hejduk: Pułapki klejowe i membrany paroizolacyjne jako nowe zagrożenia dla nietoperzy

Materiały konferencyjne

Program konferencji

Powrót