XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Białowieża, 16-18 listopada 2018
Organizatorzy: Instytut Biologii Ssaków PAN; Instytut Badawczy Leśnictwa; Open Science Conservation Fund

Logo XXVII OKCh
 • Tomasz Samojlik: Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej
 • Jan Cichocki: Nietoperze czy Rękoskrzydłe? Jak zmieniały się nazwy nietoperzy?
 • Małgorzata Charyton: Wskazówki do ochrony nietoperzy: na podstawie praw antropologii społecznej
 • Andrzej Kepel: Zastępcze zimowisko dla nietoperzy na Kobylimpolu w Poznaniu – przykład skutecznego środka kompensacyjnego
 • Paweł Kmiecik, Maurycy Ignaczak: Rozpoznawanie nietoperzy z grupy Myotis mystacinus complex: Myotis brandtii, M. mystacinus, M. alcathoe
 • Wiesław Bogdanowicz: Postęp w badaniach genetycznych nietoperzy – teraźniejszość i przyszłość
 • Iwona Gottfried: Czego potrzebują mopki zachodnie Barbastella barbastellus? Podsumowanie badań radiotelemetrycznych
 • Zuzanna Wikar: Czy parametry kompleksu leśnego wpływają na obecność i rozród mopka Barbastella barbastellus?
 • Alek Rachwald: Analiza wpływu czynników środowiskowych oddziałujących na obszarze europejskiego lasu nizinnego na występowanie mopka Barbastella barbastellus, na przykładzie Puszczy Białowieskiej
 • Grzegorz Lesiński: Nocek wąsatek Myotis mystacinus i nocek Brandta M. brandtii w Jaskini Szachownica – jaka jest proporcja ich liczebności w środkowej Polsce?
 • Ireneusz Ruczyński: Od ograniczeń energetycznych do socjalności
 • Ewa Komar: Czynniki determinujące temperaturę ciała samców nietoperzy w okresie letnim
 • Zuzanna Hałat: Kolonie samców mroczaka posrebrzanego – skupiska czy społeczności?
 • Martyna Jankowska-Jarek: Morfologia jako wyznacznik rozdziału nisz u kryptycznych gatunków nietoperzy
 • Katarzyna Janik-Superson: Sekwencjonowanie NGS mikrobiomu guano Myotis myotis – badanie pilotażowe
 • Konrad Bidziński: Molekularna analiza składu pokarmu trzech gatunków nietoperzy o podobnej taktyce żerowania
 • Artur Sieprawski: Wpływ udostępnienia drzewostanów sosnowych III klasy wieku na aktywność nietoperzy
 • Andrzej Węgiel: Porównanie aktywności nietoperzy w różnych typach lasów
 • Viktar Fenczuk: Po drugiej stronie granicy – co nowego w badaniach nad nietoperzami w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej?
 • Anna Bator-Kocoł: Strategia hibernacji nocka Brandta Myotis brandtii w rezerwacie przyrody „Nietoperek”
 • Krzysztof Gajko: Nowoczesne technologie w badaniach chiropterofauny wykorzystywane przez firmę 3Gsc: 3Bird Radar System i 3Bat WTG System
 • Marta Szurlej: Możliwości zastosowania skaningu laserowego w badaniach nietoperzy
 • Krzysztof Schmidt: Historia Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
 • Grzegorz Lesiński: Wspomnienie o dr. Andrzeju Lechu Ruprechcie
 • Marta Kołodziej-Sobocińska: Pasożyty wewnętrzne europejskich gatunków nietoperzy owadożernych
 • Paula Zajkowska: W poszukiwaniu ekologicznych uwarunkowań pasożytnictwa Trombiculidae na nietoperzach
 • Anna Ewa Płotka: Stawonogi pasożytnicze nocka łydkowłosego Myotis dasycneme z kolonii w Filipowie na Suwalszczyźnie

Materiały konferencyjne

Powrót