XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Wieżyca, 17-19 listopada 2017
Organizatorzy: Akademickie Koło Chiropterologiczne Uniwersytetu Gdańskiego; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Logo XXVI OKCh

Program konferencji

Powrót