XXIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Kazimierz Dolny, 13-15 listopada 2015
Organizatorzy: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie; Sekcja Teriologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMCS;
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • Bronisław W. Wołoszyn: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość chiropterologii w Polsce
 • Witold Grzywiński, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel: Aktywność żerowiskowa nietoperzy w drzewostanach sosnowych w różnych stadiach rozwoju
 • Marcin Pakuła, Joanna Furmankiewicz: Oddziaływanie zelektryfikowanych linii kolejowych na nietoperze – wstępne obserwacje
 • Ireneusz Ruczyński, Zuzanna Hałat, Ewa Komar: Zastosowanie aparatów fotograficznych w monitoringu względnego zagęszczenia owadów w badaniach nad zachowaniami łowieckimi nietoperzy
 • Damian Czechowski: Podsumowanie pierwszego sezonu działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Szachownica – dokumentacja fotograficzna
 • Mateusz Ciechanowski: Wyprawy naturalistów do dalekiej Afryki opisanie, takoż historia bestii tamtejszych, opierzonych i owłosionych, osobliwie niedoperzów – prezentacja fotograficzna
 • Aneta Zapart, Tomasz Kokurewicz, Aleksander Rachwald, Mateusz Ciechanowski, Magda Lazarus: Zmiany w wyborze siedlisk nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w okresie ciąży i laktacji – podsumowanie dwuletnich badań radiotelemetrycznych na Suwalszczyźnie
 • Martyna Jankowska-Jarek, Konrad Bidziński, Mateusz Ciechanowski: Czynniki wpływające na zasiedlenie skrzynek przez nietoperze w lasach północnej Polski – podsumowanie
 • Iwona Gottfried, Alek Rachwald: Nowy typ sztucznych schronień dla mopka Barbastella barbastellus w Polsce. Wstępne wyniki kontroli budek szczelinowych dla nietoperzy
 • Anna Jakubowska, Tomasz Postawa: Dymorfizm płciowy morfologii skrzydeł u nietoperzy – wyniki wstępne
 • Jan S. Boratyński, Katarzyna Szlomkowska, Małgorzata Jefimow, Michał S. Wojciechowski: Utrata wody przez parowanie tłumaczy wybór miejsc hibernacji przez nietoperze
 • Joanna Furmankiewicz: Organizacja socjalna i zachowania kolonii rozrodczych gacka brunatnego Plecotus auritus w południowo-zachodniej Polsce
 • Paulina Turowicz, Joanna Furmankiewicz: Wykorzystanie głosów socjalnych i echolokacyjnych przez borowca wielkiego Nyctalus noctula podczas lokalizacji kryjówek
 • Joanna Kohyt, Andrea Pereswiet-Soltan, Agata Rozik: Charakterystyka głosów socjalnych emitowanych przez nocka Natterera Myotis nattereri w trakcie najwyższej aktywności podczas rojenia
 • Ewa Przepiórka, Piotr Zieliński, Joanna Furmankiewicz: W pogoni. Analiza zachowań w kolonii rozrodczej gacka brunatnego Plecotus auritus (L.)
 • Ewa Komar, Ireneusz Ruczyński, Zuzanna Hałat: Jak samce mroczków posrebrzanych Vespertilio murinus utrzymują spójność grupy?
 • Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Tomasz Jonderko: Wykorzystanie przestrzeni wokół kolonii rozrodczych podkowca małego Rhinolophus hipposideros we wsi Grodziec (woj. śląskie) – badania radiotelemetryczne
 • Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek, Mateusz Ciechanowski: Nietoperze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki badań
 • Paweł Federowicz: Wpływ parametrów detektorów ultradźwiękowych na wykrywalność echolokacji nietoperzy

  Program konferencji

  Powrót