XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Sypniewo, 28-30 marca 2014
Organizatorzy: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy; Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Logo XXII OKCh
 • Bronisław W. Wołoszyn: Ilościowa ocena bioróżnorodności faun nietoperzy – dylematy i próba syntezy
 • Wiesław Bogdanowicz, Elizabeth Clare, Brock Fenton, Elżbieta Worobiec, Ewa Suchecka, Jan Pomorski, Jules Blais, John Smol, Chris Grooms, Ronald Stewart: Spojrzenie wstecz – molekularna i morfologiczna rekonstrukcja starożytnego ekosystemu nietoperzy
 • Grzegorz Lesiński: Drapieżnictwo na nietoperzach w Polsce – co wiemy, co warto badać
 • Andrzej Langowski: Plan ochrony nietoperzy w Unii Europejskiej
 • Robert W. Mysłajek: Identyfikacja i wycena usług ekosystemowych świadczonych przez nietoperze
 • Damian Czechowski, Adam Skwara: Projekt LIFE+: Projektowane działania ochronne w obszarze Natura 2000 „Szachownica”
 • Andrzej Kepel: Problemy z przewidywaniem oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze – jak poprawić jakość ocen?
 • Marcin Pakuła, Joanna Furmankiewicz, Krzysztof Kujawa: Wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na nietoperze – wyniki wstępnych badań
 • Adam Olszewski: Praktyka ochrony nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym
 • Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek, Mateusz Ciechanowski: Aktywność nietoperzy w dojrzałych drzewostanach gospodarczych oraz na zrębach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • Andrzej Węgiel, Witold Grzywiński, Jolanta Węgiel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik: Aktywność nietoperzy w różnych typach drzewostanów w lasach Beskidów
 • Alek Rachwald, Justyna Dąbek: Nietoperze w lasach zagospodarowanych Puszczy Białowieskiej
 • Mateusz Ciechanowski, Anna Wojnarowska: Preferencje siedliskowe nietoperzy w krajobrazie rolniczym Żuław Wiślanych
 • Anna Czablewska, Mateusz Ciechanowski: Skład gatunkowy, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe nietoperzy (Chiroptera) na Półwyspie Helskim
 • Anna Bator, Tomasz Piasecki, Iwona Gottfried: Leczenie i rehabilitacja nietoperzy – przegląd wiedzy oraz możliwości technicznych
 • Monika Lesz: Prezentacja kwestionariusza dotyczącego rehabilitacji nietoperzy na potrzeby porozumienia EUROBATS
 • Katarzyna Janik, Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Waldemar Bena, Marek Cieślak, Joanna Furmankiewicz, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Mariusz Robert Superson, Marcin Warchałowski: Wyniki inwentaryzacji dolnośląskich zimowisk nietoperzy
 • Jan S. Boratyński, Craig K.R. Willis, Małgorzata Jefimow, Michał S. Wojciechowski: Szacowanie przeżywalności nietoperzy hibernujących w grupach lub samotnie na przykładzie nocka Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
 • Tomasz Postawa, Zoltan L. Nagy: Wpływ płci, wieku oraz zasobów hibernujących Myotis myotis i M. blythii na parametry infestacji ich ektopasożytów
 • Agnieszka Szubert-Kruszyńska, Tomasz Postawa, Jerzy Michalik, Joanna Stańczak, Edyta Podsiadły, Stella Cieniuch: Detekcja chorobotwórczych bakterii odkleszczowych w tkankach Myotis myotis i pasożytniczych roztoczy z rodziny Spinturnicidae
 • Katarzyna Tołkacz, Korneliusz Kurek, Robert W. Mysłajek, Anna Bajer: Rojenie nocka rudego – hot spot dla mrokawek?
 • Andrzej Furman, Emrah Coraman, Emek Celik, Tomasz Postawa, Justyna Bachanek, Manuel Ruedi: Pozycja systematyczna Myotis myotis i M. blythii we Wschodniej Palearktyce (Chiroptera, Vespertilionidae)
 • Grzegorz Wojtaszyn, Tomasz Rutkowski: Wstępne wyniki obrączkowania nietoperzy w Kotlinie Milickiej w latach 2004-2013
 • Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski, Tomasz Kokurewicz, Marcin Rusiński, Magda Lazarus: Zmiany w wyborze siedlisk nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w okresie ciąży i laktacji – podsumowanie dwuletnich obserwacji radiotelemetrycznych na Kaszubach
 • Marta Więckowska, Piotr Murawski, Magdalena Dietrich, Bartosz Koczan, Mateusz Ciechanowski: Preferencje siedliskowe terytorialnych samców trzech gatunków z rodzaju Pipistrellus w okresie godów
 • Martyna Jankowska-Jarek, Konrad Bidziński, Mateusz Ciechanowski: Czynniki wpływające na zasiedlenie skrzynek dla nietoperzy w lasach Pomorza Gdańskiego

Program konferencji

Streszczenia wystąpień

Powrót