XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Sieraków, 24-26 października 2008
Organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Okładka materiałów konferencyjnych
 • Wiesław Bogdanowicz, Małgorzata Sadkowska-Todys, Marta, Gajewska, Grzegorz Lesiński: Wścieklizna a genetyka populacji: badania nad mroczkiem późnym (Eptesicus serotinus) w Polsce
 • Andrzej Furman, Emrah Çoraman, Tunç Öztunç, Tomasz Postawa: Genetyczne i morfologiczne zróżnicowanie podkasańca Schreibersa (Miniopterus schreibersii) w Azji Mniejszej
 • Grzegorz Lesiński, Adam Olszewski, Bartłomiej Popczyk: W głębi lasu czy w pobliżu skraju – gdzie lata więcej nietoperzy?
 • Andrzej Kepel: Nowe rezolucje i wytyczne EUROBATS, aktualne prace jego Komitetu Naukowego oraz ich znaczenie dla badań oraz ochrony nietoperzy w Polsce
 • Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski, Krzysztof Kasprzyk: Monitoring i problemy ochrony kolonii nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Lubni na Pojezierzu Pomorskim
 • Krzysztof Kasprzyk: Kolonia rozrodcza nocków dużych Myotis myotis w kościele w Śliwicach (Bory Tucholskie) – proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
 • Andrzej Kepel: Znaczenie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 3 października 2008 r. dla praktyki badań i ochrony nietoperzy w Polsce
 • Radosław Dzięciołowski: Natura dla nietoperzy. Postępy w wyznaczaniu sieci Natura 2000 w Polsce
 • Grzegorz Lesiński, Bartłomiej Popczyk, Anna Janiak: Przykłady drapieżnictwa kota domowego na nietoperzach
 • Adam Olszewski, Grzegorz Lesiński, Anna Sikora: Nietoperze ginące na drodze wojewódzkiej 579 w Puszczy Kampinoskiej
 • Warsztaty: Ukryte bliźniaki, nowe problemy – rozpoznawanie wybranych gatunków nietoperzy w warunkach galopujących postępów taksonomii. Prowadzenie: Mateusz Ciechanowski.
 • Robert W. Mysłajek, Czesław Szura, Korneliusz Kurek: Wybrane aspekty zimowania nietoperzy w jaskiniach Beskidu Śląskiego
 • Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara, Grzegorz Lesiński: Długoterminowy monitoring hibernujących mopków Barbastella barbastellus w centralnej Polsce
 • Andrzej Węgiel, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Rafał Szkudlarek, Jolanta Węgiel: Aktywność nietoperzy przy otworach niektórych jaskiń w Beskidach
 • Jakub Gutowski, Michał S. Wojciechowski: Zmiany tempa metabolizmu i wydolności termogenezy bezdrżeniowej nocka dużego Myotis myotis w trakcie zimowej aklimacji do chłodu
 • Korneliusz Kurek, Robert W. Mysłajek: Przywiązanie nocka rudego i gacka brunatnego do miejsc rojenia w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim
 • Grzegorz Lesiński: Nietoperze zasiedlające skrzynki w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
 • Tomasz Narczyński, Mateusz Ciechanowski: Skład gatunkowy, struktura populacji i skład pokarmu nietoperzy (Chiroptera) zasiedlających skrzynki na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
 • Janusz Hejduk, Marcin Olczyk, Tomasz Błaszczyk, Justyna Fijałkowska: Nietoperze terenów zielonych Łodzi
 • Michał Piskorski: Nietoperze Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • Andrzej Nowosad: Nieznany i fascynujący świat muchówek mrokawkowatych Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) w Polsce
 • Grzegorz Wojtaszyn: Nocek duży Myotis myotis – nietoperz leśny?
 • Mateusz Ciechanowski, Anna Miotk: Dynamika aktywności borowca wielkiego Nyctalus noctula w ujściu rzeki Redy
 • Ewelina Kośmińska, Radosław G. Urban: Wszędzie dobrze, ale w blokach najlepiej – analiza wykorzystania środowiska przez borowca wielkiego Nyctalus noctula
 • Radosław G. Urban, Ewelina Kośmińska: Borowce są wśród nas – rozmieszczenie i liczebność kryjówek borowca wielkiego Nyctalus noctula we Wrocławiu
 • Grzegorz Lesiński, Grzegorz Błachowski: Nowe stanowiska nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w północno-wschodniej Polsce
 • Mateusz Ciechanowski, Anna Czablewska, Magdalena Mączyńska, Tomasz Narczyński, Agnieszka Przesmycka, Aneta Zapart, Alek Rachwald: Nietoperze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” – aktualny stan wiedzy
 • Justyna Demuth, Agnieszka Szubert-Kruszyńska: Nietoperze obszaru Natura 2000 „Dolina Samicy”- pierwszy sezon badań
 • Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Paweł Kmiecik: Zimowe stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus na Dolnym Śląsku
 • Janusz Hejduk, Marcin Olczyk, Radomir Jaskuła: Porównanie diety sympatrycznie występujących mroczków: późnego Eptesicus serotinus i posrebrzanego Vespertilio murinus z kolonii rozrodczej w Goleszach (środkowa Polska)
 • Janusz Hejduk, Sławomira Ruta: Nietoperze Pabianic (wyniki wstępne)
 • Maurycy Ignaczak, Jarosław Manias, Radosław Jaros, Rafał Szuflet: Nietoperze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – podsumowanie dotychczasowych wyników
 • Jarosław Manias, Maurycy Ignaczak: Wyrywkowe obserwacje nietoperzy w kryjówkach pod odstającą korą drzew
 • Krzysztof Kasprzyk, Mirosław Tomaszewski: Nowe skrzynki z trocinobetonu dla nietoperzy
 • Eliza Rybska: Nietoperza portret ludzki
 • Katarzyna Siwak, Paweł Siwak, Magdalena Marzec, Teresa Świerubska: Ochrona zimujących nietoperzy na „polskim biegunie zimna” (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Suwalski Park Krajobrazowy).

STRESZCZENIA

Powrót