XX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Sękocin Stary, 9-10 listopada 2007
Organizatorzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa

 • Tomasz Kokurewicz: Co nowego w „Nietoperku”?
 • Anna Kędryna: Ruch turystyczny legalny i nielegalny na terenie systemu podziemnego MRU
 • Alek Rachwald: Nietoperze w ekosystemie leśnym – wpływ zmian pochodzenia antropogenicznego
 • Bronisław W. Wołoszyn: Wspomnienie o Prof. Kazimierzu Kowalskim na tle historii chiropterologii w Polsce
 • Katarzyna Stanik: Analiza zmian mikroewolucyjnych w holoceńskich populacjach nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) i nocka Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817) z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – wstępne wyniki
 • Rafał Szkudlarek: Podkowiec mały – szansa na przetrwanie gatunku. Program ochrony podkowca małego w Polsce
 • Ireneusz Ruczyński, Elisabeth K.V. Kalko i Björn M. Siemers: Czy ograniczenia sensoryczne mogą promować zachowania socjalne u nietoperzy?
 • Anna Biała, Mateusz Ciechanowski: Klucz molekularny do oznaczania nietoperzy z rodzaju Pipistrellus
 • Robert W. Mysłajek, Korneliusz Kurek, Piotr Orysiak: Struktura gatunkowa i aktywność nietoperzy podczas rojenia w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Beskidzkie Małym
 • Mateusz Ciechanowski, Anna Nalewaja: Wzorce rozmieszczenia i częstość występowania gatunków nietoperzy na terenie Pomorza Gdańskiego
 • Grzegorz Lesiński, Jakub Gryz, Marek Kowalski: Drapieżnictwo puszczyka Strix aluco L. na nietoperzach w środkowej i północno-wschodniej Polsce
 • Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski: Dynamika liczebności, wyloty z kryjówki i skład pokarmu nocka łydkowłosego Myotis dasycneme z kolonii rozrodczej w Lubni (Pojezierze Pomorskie)
 • Andrzej Kepel: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie prawne w ochronie nietoperzy
 • Robert W. Mysłajek: Badania nad nietoperzami w świetle Ustawy o doświadczeniach na zwierzętach
 • Joanna Furmankiewicz: Czy zachowania socjalne gacka brunatnego Plecotus auritus w koloniach rozrodczych związane są z międzyosobniczą wymianą informacji i afirmacją więzi?
 • Maurycy Ignaczak, Jarosław Manias, Maciek Stawski: Zachowania rojących się nietoperzy w Jaskini Szachownica

Powrót