XVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Piechowice, 15-17 listopada 2002
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

Okładka materiałów konferencyjnych
 • W. Bogdanowicz, M. B. Fenton: Jak morfologia wpływa na behawior łowiecki? – test na przykładzie nietoperzy z rodzaju Myotis
 • I. Dudek, R Szkudlarek: Aktywność nietoperzy przy schronieniach podziemnych poza sezonem zimowym
 • J. Furmankiewicz: Zachowania godowe gacka brunatnego (Plecotus auritus)
 • J. Flousek: Do bats consider the Czech-Polish state borders?
 • K. Sachanowicz: Fortyfikacje Brzeskiego Rejonu Umocnionego i ich znaczenie dla ochrony nietoperzy
 • K. Piksa, J. Nowak: Zimowe spisy nietoperzy w jaskiniach Tatr Polskich w latach 1997-2002
 • J. Hejduk, R. Knop, W. Pawenta, M. Róg: Próba oceny aktywności zimowej nietoperzy w Jaskini Szachownica
 • R. Dzięciołowski, M. Kowalski: Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy -podsumowanie działań i plany na przyszłość
 • P.H.C. Lina: The Bats Agreement, and the role ofthe Parties and NGOs to its implementation
 • M. Kowalski, G. Lesiński: Nietoperze w pokarmie oportunistycznych drapieżników – sów
 • P. Schick, D. Łupicki, J Cichocki, S. Telatyński: Określenie wieku u nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797) na podstawie stopnia zużycia kłów
 • M. Fuszara, E. Fuszara: Zmiany liczebności kolonii rozrodczej mroczków późnych E. serotinus i dynamika wieczornego wylotu
 • M. Fuszara: O wampirach, ich ofiarach i nieustraszonych pogromcach

Powrót