XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Gdańsk-Sobieszewo, 9-11 listopada 2001
Organizatorzy: Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego

 • Wiesław Bogdanowicz: Nowa systematyka nietoperzy – za i przeciw
 • Tomasz Postawa: Rekonstrukcja formowania się chiropterofauny w postglacjale na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • Andrzej Kepel, Piotr Tryjanowski: Zastosowanie programu TRIM do analizy danych z monitoringu liczebności nietoperzy
 • Michał Wojciechowski: Nietoperze – zwierzęta heterotermicznie doskonałe
 • Krzysztof Kasprzyk: Przewód pokarmowy jako anatomiczne podłoże asymilacji energii u nietoperzy
 • Krzysztof Rudziński: Myszy, cegły – czyli kto kogo? Ochrona nietoperzy a zagospodarowanie zabytkowych fortyfikacji
 • Małgorzata Maciejewska, Magdalena Dzięgielewska: Wpływ warunków klimatycznych i mikroklimatycznych na hibernację nietoperzy
 • Tomasz Kliś, Joanna Furmankiewicz, Tomasz Kokurewicz: Zmiany liczebności i składu gatunkowego nietoperzy hibernujących w jaskiniach góry Polom (Góry Kaczawskie, Sudety Zachodnie) w latach 1964 – 2001
 • Tomasz Kokurewicz: Selekcja siedlisk i dynamika masy nocków rudych Myotis daubentonii zimujących w warunkach naturalnych
 • Dainius Pauza, Neringa Pauziene: Frequency variability amplitudę maximum in ultrasounds of Pipistrellus nathusii recorded in Lithuania
 • Tomasz Kokurewicz: Ochrona i badania nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
 • Bronisław W. Wołoszyn: Porozumienie Bońskie (Eurobats)
 • Robert W. Mysłajek: Preferencje środowiskowe nietoperzy w Beskidach Zachodnich i na Nizinie Śląskiej
 • Marcin Smreczak: Co wiemy o wściekliźnie nietoperzy?

Powrót