XIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Rogów, 10-12 listopada 2000
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Oddział Łódzki; Zakłady Dydaktyki Biologii Różnorodności Biologicznej UŁ, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ

 • Hanna Będkowska: Wystawa „Nietoperze” oraz towarzyszący jej program edukacyjny w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
 • Wiesław Bogdanowicz: Morfologia czaszki a zależności ekologiczne u dwóch bliźniaczych gatunków karlików – test z wykorzystaniem morfometriitrójwymiarowej
 • Krzysztof Kasprzyk, Katarzyna Ledwoń, Agnieszka Rożowicz: Nietoperze hibernujące w grudziądzkiej Cytadeli
 • Grzegorz Lesiński, Marek Kowalski: Czynniki wpływające na śmiertelność nietoperzy w Polsce
 • Tomasz Postawa: Chiropterofauna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w postglacjale
 • Ireneusz Ruczyński: Zastosowanie radio-telemetrii w badaniach nad nietoperzami leśnymi
 • Michał Wojciechowski, Eugenia Tęgowska, Małgorzata Jefimow: Konieczność czy wybór: dlaczego nietoperze hibernują?
 • Joanna Furmankiewicz: Wstępne obserwacje nad aktywnością wokalną samców gacka brunatnego Plecotus auritus
 • Janusz Hejduk: Przypadki występowania wielogatunkowych, „letnich” zgrupowań nietoperzy – propozycja zbierania fragmentarycznych danych
 • Tomasz Jarzębowski: Flora bakteryjna nietoperzy z rodziny Vespertilionidae -wstępne wyniki badań
 • Andrzej Kepel: Powstało Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy
 • Kowalski, Grzegorz Lesiński, Agnieszka Ostrach-Kowalska: Stan badań nad rozmieszczeniem i ekologią borowiaczka Nyctalus leisleri w Polsce
 • Krystyna Laskowska. Andrzej Kepel, Radosław Dzięciołowski: Przypadki wścieklizny u nietoperzy na terenie Poznania -jak postępować w podobnych sytuacjach
 • Alek Rachwald, Karolina Wodecka: Występowanie nietoperzy jako wskaźnik stanu lasu – wstępne wyniki badań.

Powrót