XII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Krzydlina Mała, 14-15 listopada 1998
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

 • Ludwik Tomiałojć: Najpilniejsze zadania biologii XXI wieku: Ochrona różnorodności biologicznej
 • Wiesław Bogdanowicz: Aktualne trendy w badaniach chiropterologicznych na świecie.
 • Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara: Wpływ spadku liczebności kolonii rozrodczej na aktywność łowiecka nietoperzy w jej sąsiedztwie.
 • Joanna Rajter, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz, Marek Furmankiewicz: Wybiórczość stanowisk kolonii rozrodczych borowca wielkiego nyctalus noctula w środowisku zieleni miejskiej.
 • Marta Labocha Aleksander Rachwald: Wykorzystanie przez nietoperze przestrzeni otwartych w białowieskim parku narodowym (BPN) i lesie zagospodarowanym (LZ) w Puszczy Białowieskiej.
 • Ireneusz Ruczyński: Wybór i użytkowanie dziennych schronień przez zgrupowania rozrodcze borowiaczka nyctalus leisleri i nocka rudego myotis daubentonii na terenie Puszczy Białowieskiej.
 • Tomasz Jarzęmbowski, Joanna Sawicka: Migracja karlika większego pipistrellus nathusii wzdłuż mierzei wiślanej.
 • Mirosław Jurczyszyn: Wpływ nietoperzy aktywnych na wybudzanie nietoperzy hibernujących podczas zimowania w Forcie I w Poznaniu.
 • Grzegorz Lesiński, M. Kowalski: Znaczenie małych, przydomowych piwnic dla hibernacji nietoperzy.
 • Zofia Klimczak, Wiesław Szarlej Michał Wojciechowski: Nowe stwierdzenia wścieklizny u nietoperzy w Polsce w 1998 roku.
 • Andrzej Kepel : dyskusja: Problem wścieklizny u nietoperzy.
 • Tomasz Kokurewicz: Czy można jeszcze cos nowego odkryć obserwując nietoperze w zimie?
 • Andrzej Węgiel: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci GACKT99
 • Bronisław W. Wołoszyn: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN – 11 lat działalności.
 • Bronisław W. Wołoszyn: Sprawozdanie z przebiegu prac nad przygotowaniem VIII European Bat Research Syposium w 1999 roku.
 • Czesław Woźniak, Władysław Kwella, Ryszard Baczkowski: Rezerwaty przyrody „NIETOPEREK” i „NIETOPEREK II” oraz ich strefa ochronna.
 • Zdenek Rehak, Jiri Gaisler: The greatest hibernaculum of bats in the Czech Republic.
 • Wincenty Harmata: 5 lat hodowli borowca wielkiego Nyctalus noctula Schreb.
 • Joanna Rajter, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz: Aktywność terytorialna samców karlika większego.
 • Wiesław Bogdanowicz: Morfologia skrzydła i sposób lotu u współczesnych nietoperzy- przykład zastosowania morfometrii geometrycznej.
 • Renata Paszkiewicz, Frieder Mayer, Eric Petit, Rafał Szkudlarek: Struktura genetyczna kolonii rozrodczych i zimowych nocka dużego myotis myotis.
 • Michał Wojciechowski, Eugenia Tęgowska: Do czego służy nietoperzom brunatna tkanka tłuszczowa?
 • Andrzej Węgiel: Promocja nietoperzy w internecie.
 • Renata Paszkiewicz, R. Szkudlarek Andrzej Węgiel Jolanta Węgiel: Letnie stanowiska nietoperzy na strychach Beskidu Wyspowego Sądeckiego i Niskiego
 • Jakub Nowak: Dynamika liczebności nietoperzy hibernujących w Jaskini Miętusiej Wyżniej i Zimnej w Tatrach.
 • Marija Demijańczyk, Viktor Demijańczyk : Nietoperze chiroptera w białoruskiej części Twierdzy Brześć
 • Marija Demijańczyk, Viktor Demijańczyk: Stanowisko gacka szarego Plecotus austriacus (Fischer, 1829) w Białorusi.

Powrót