XI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Kraków, 8-9 listopada 1997
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie

 • B.W. Wołoszyn: 10 lat działalności CIC ISEZ PAN w Krakowie
 • A. Rachwald: Dlaczego badać nietoperze leśne?
 • A. Dąbrowska: Chiropterofauna Puszczy Noteckiej – wstępne wyniki
 • Z. Cieślak: Chiropterofauna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki
 • K. Sacharowicz, I. Krasnodębski; Chiropterofauna Lasów Łukowskich
 • T. Jarzembowski, A. Ostrach-Kowalska, G. Rymarzak: Chiropterofauna Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
 • A. Rachwald: Aktywność i preferencje środowiskowe zespołu nietoperzy w naturalnych lasach Puszczy Białowieskiej
 • R. Paszkiewicz, R. Szkudlarek, A. Węgiel, J. Węgiel: Nietoperze Pienin i ich ochrona
 • R. Paszkiewicz, R. Szkudlarek: Ochrona kolonii podkowca małego w Jaworkach
 • T. Kokurewicz: dlaczego samice nietoperzy są większe od samców ?
 • S. Zalas: Funkcjonowanie kolonii rozrodczej karlika większego (Pipistrellus nathusii) i mroczka późnego (Esptesicus serotinus) na jednym strychu
 • R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz: Wokalizacja godowa karlika większego i karlika malutkiego
 • R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz: Sygnały godowe czterech terytorialnych gatunków nietoperzy (borowca wielkiego, karlika większego, karlika malutkiego, mroczka posrebrzanego) – różnice i rozpoznanie
 • T. Postawa: Modelowanie struktury i liczebności populacji nietoperzy hibernujących w Jaskini Pod Sokolą Górą przez warunki zewnętrzne
 • A. Duszyńska: Ocena stanu chiropterofauny cedyńskiego Parku Krajobrazowego
 • M. Kowalski, R. Szkudlarek: Występowanie mopka (Barbastella barbastellus) w Polsce w latach 1980-1997
 • R. W. Mysłajek: nowe stanowiska nietoperzy w województwie bielskim
 • K. Ochman: Wstępne wyniki badań haloceńskich fauny nietoperzy z Jaskini Pod Sokolą Górą
 • A. Przesmycka, J. Duriasz, M. Ciechanowski: Obóz Studenckiego Koła Chiropterologicznego UG
 • G. Radzicki, M. Ignaczak, J. Hejduk: Nietoperze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Wyniki pierwszego roku badań
 • R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, A. Węgiel: Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) w Polsce
 • A. Węgiel: Nietoperze w Internecie
 • A. Węgiel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz, B. Szatkowski: Letnie stanowiska podkowca małego (Rhinolophus hpposideros) w Polsce
 • B. W. Wołoszyn, M. Gradziński, M. Kosiński, K. Kozakiewicz, T. Postawa: Plan ochrony rezerwatu „Szachownica”
 • B. W. Wołoszyn, W. Gałasz: Nietoperze Babiej Góry
 • M. Dzięgielewska: Monitoring nietoperzy zimujących w podziemiach Szczecina
 • E. Fuszara, M. Fuszara: Zimowanie mopków w Forcie Strubiny I
 • J. Gubała: Najmniejsze, dostępne dla człowieka hibernakulum nietoperzy w Tatrach. Obserwacje w wybranych jaskiniach
 • J. Gubała, M. Gwardian, A. Kasza: Hibernacja nietoperzy na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i Niecce Nidziańskiej – wyniki spisów z lat 1994-1997
 • K. Kasprzyk, I. Ruczyńska, M. Wojciechowski: Zimowanie nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim, Warmii i Mazurach w 1997 roku
 • A. Kepel, R. Ratajczyk: Wyniki spisu nietoperzy w jaskiniach tatrzańskich w sezonie 1996/1997
 • T. Postawa, B. W. Wołoszyn, K. Kozakiewicz: Geograficzna zmienność frekwencji wybranych gatunków nietoperzy hibernujących w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • G. Radzicki, J. Hejduk: DSN 1997 w Regionie Łódzkim
 • A. Gawlak, R. Dzięciołowski: Wyniki DSN 97 w Poznaniu i na Pomorzu Zachodnim
 • K. Piksa: Zimowanie nietoperzy w jaskiniach Tatr w sezonie 1996/97
 • J. Nowak, K. Piksa: Wstępne wyniki obserwacji kolonii podkowca małego w Jaskini Zbójnickiej w Łopieniu
 • T. Mleczek: Sprawozdanie z DSN w 1997 r. na terenie Beskidu Niskiego i pogórza Karpackiego
 • A. Jarno: Sztuczne hibernakulum kolonii nietoperzy w Cieszkowie – dynamika kolonii, ochrona
 • A. Gawlak: Fortyfikacje jako miejsce zimowania nietoperzy – charakterystyka poszczególnych przykładów w Polsce
 • M. Jurczyszyn: Ekologia zimowania mopka w Forcie I w Poznaniu

Powrót