X Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Warszawa, 16-17 listopada 1996
Organizator: Instytut Ekologii PAN

Okładka materiałów konferencyjnych
 • Grzegorz Lesiński: Dziesięć lat Ogólnopolskich Konferencji Chiropterologicznych
 • Zbigniew Urbańczyk: Ochrona Nietoperzy w Polsce
 • Wiesław Bogdanowicz, Katarzyna Daleszczyk, M. Brock Fenton: Co mówią nietoperze, a słyszą ćmy – rewolucja hipotezy allotonicznej
 • Iwona Chudzińska, Krzysztof Kasprzyk, Ewa Szyp, Michał Wojciechowski: Zimowanie nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim i Mazurach w 1996 roku
 • Radosław Dzięciołowski: O potrzebie badań parazytologicznych u nietoperzy
 • Radosław Dzięciołowski: DSN 1996 – Poznań.
 • Andrzej Gawlak: Zastosowanie metod biologii molekularnej do badań populacyjnych nietoperzy
 • Katarzyna Gardoś, Jerzy Staliński: Dobowy cykl rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus) w niewoli – wstępne wyniki badań
 • Wicenty Harmata: Fenologia pierwszych i ostatnich pojawów w roku mroczków późnych Esptesicus serotinus w Krakowie
 • Janusz Hejduk, Grzegorz Radzicki: Wpływ mroźnej zimy 1995/96 na zgrupowanie nietoperzy w Jaskini „Szachownica”
 • Mirosław Jurczyszyn: Częstość przemieszczeń Myotis myotis, Myotis nattereri oraz Myotis daubentoni podczas zimowania na terenie Fortu I w Poznaniu
 • Magdalena Karbowska-Dzięgielewska: Sprawozdanie z DSN 96 w Szczecinie
 • Tomasz Kokurewicz: Energetyka koszty hibernacji nocka rudego (Myotis daubentoni) ich wpływ na strategie zimowania
 • Marek Kowalski: Monitoring liczebności nocka dużego (Myotis myotis) na terenie woj. radomskiego w latach 1991-1996
 • Marek Kowalski: Spis Chiropterologów Polskich
 • Marek Kowalski, Grzegorz Lesiński, Konrad Sachanowicz: Występowanie gacka szarego (Plecotus austriacus) na Nizinie Mazowieckiej
 • Grzegorz Lesiński:Dziesięć lat Ogólnopolskich Konferencji Chiropterologicznych
 • Peter H. C. Lina: Zespół Koordynacyjny do Spraw Ochrony Nietoperzy w Europie
 • Magdalena Marzec, Konrad Sachanowicz: Wyniki wstępnych obserwacji nietoperzy w Puszczy Rominckiej
 • Dariusz Mika, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz, Anna Jarno: DDS i CSR – metody liczenia i rejestracji aktywności nietoperzy
 • Zdenek Rehak: Nietoperze zimujące w bunkrach w północnej części Moraw
 • Danuta Seroka, Małgorzata Sadkowska: Wścieklizna nietoperzy w Polsce
 • Kamiel Spoelstra, Erik Gorter, Ben Verboom: Nietoperze i liniowe elementy krajobrazu – zależność pomiędzy zagęszczeniem owadów a aktywnością łowiecką karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus) i mroczka póżnego (Esptesicus serotinus) wzdłuż lini drzew w północno-wschodniej Polsce
 • Jerzy Staliński, Katarzyna Gradoś: Nietoperze w polskich ogrodach zoologicznych
 • Andrzej Węgiel: Spis zimowisk nietoperzy w Polsce dla potrzeb ochrony
 • Bronisław W. Wołoszyn: Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ
 • Bronisław W. Wołoszyn, Tomasz Postawa; IX Dekada Spisu Nietoperzy

Powrót