VIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Toruń, 15-16 października 1994
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

 • Rafał Bernard: DSN 1994: Pomorze Zachodnie
 • Babara Bugajna: Nietoperze Rezerwatu „Meteoryt Morawsko”
 • Radosław Dzięciołowski, Babara Bugajna: Czynna ochrona nietoperzy hibernujących w fortach Poznania
 • Elżbieta Fuszara: Aktywność łowiecka mroczków późnych E. serotinus wokół kolonii rozrodczych
 • Ziemowit Gólski, Zbigniew Urbańczyk: Zimowe spisy nietoperzy w „Nietoperku” w latach 1985-1994
 • Janusz Hejduk, Grzegorz Radzicki: Dynamika liczebności nietoperzy zimujących w jaskini „Szachownica” w sezonie 1993/94. Wstępne wyniki.
 • Mirosław Jurczyszyn: Zimowanie nietoperzy w użytkowym Forcie I w Poznaniu
 • Krzysztof Kasprzyk: Kolonie rozrodcze nietoperzy na terenie Borów Tucholskich
 • Krzysztof Kasprzyk: DSN 1994: Toruń, Bory Tucholskie
 • Krzysztof Kasprzyk, Ewa Szyp: Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki
 • Andrzej Kepel: Działania dotyczące nietoperzy prowadzone przez PTOP „Salamandra”
 • Tomasz Kokurewicz: Ekologia populacji nocka rudego (Myotis daubentoni)
 • Paweł Koteja, January Weiner, Bronisław W. Wołoszyn: Zastosowanie nieinwazyjnej metody TOBEC do badania energetyki hibernujących nietoperzy
 • Marek Kowalski: Zimowanie nietoperzy w studniach
 • Marek Kowalski: Sprawozdanie z Mazowieckich Kursów Chiropterologicznych 94
 • Marta Labocha, Tomasz Postawa: Dynamika liczebności nietoperzy zimujących w Jaskiniach pod Sokolą Górą.
 • Grzegorz Lesiński, Marek Kowalski: Stan badań nad nietoperzami Mazowsza i Podlasia
 • Peter H. C. Lina: Występowanie wścieklizny u nietoperzy w Holandii
 • Alek Rachwald: Echolokacja nietoperzy jako przedmiot badań
 • Ireneusz Ruczyński, Krzysztof Kasprzyk: Prawidłowości w zajmowaniu ptasich skrzynek lęgowych przez karlika większego, Pipistrellus nathusii na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
 • Konrad Sacharowicz, Marek Kowalski: Nietoperze kompleksów leśnych Niziny Mazowieckiej i Podlaskiej
 • Zbigniew Urbańczyk: Nietoperze-znane i nieznane
 • Andrzej Węgiel: Występowanie podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) i podkowca dużego (Rhinolophus ferrum-equinum) w Polsce

Powrót