Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,450
 • Visitors:
  • Today:180
  • This year:377,121
Referaty (w porządku alfabetycznym)
 • Bartonicka T., Rehak Z. Changes in activity and habitat use of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus revealed by radio-tracking.
 • Caputa Z., Kłys G. Wybrane metody pomiarów kryptoklimatu na przykładzie Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich.
 • Ciechanowski M., Rogalska W., Rynkiewicz A., Zwolicki A. Czy modyfikacja krajobrazu i fitocenoz przez bobry Castor fiber wpływa na wykorzystanie przestrzeni przez nietoperze?
 • Dudek I. Po co mopkom Barbastella barbastellus podziemia w okresie pozazimowym?
 • Dudek I., Furmankiewicz J., Kohyt J., Postawa T. Sex albo jedzenie – wybór należy do ciebie: zależność między aktywnością nietoperzy podczas rojenia a zmianą ich masy ciała.
 • Hebda G., Janocha M. Zimowanie nietoperzy w galerii wewnętrznej fortów nyskich (Opolszczyzna) na tle warunków mikroklimatycznych.
 • Kepel A., Dzięciołowski R. Nietoperze a polska część sieci Natura 2000 – co nowego?
 • Kłys G. Ekologiczne czynniki warunkujące wybór miejsca hibernacji przez nietoperze.
 • Kokurewicz T., Speakman J.R. Wpływ energetycznych kosztów torporu na proces akumulacji tłuszczu nocków rudych w warunkach laboratoryjnych.
 • Kokurewicz T., Thomas D. Zastosowanie prototypowych loggerów o niewielkiej masie do badań nad zimowaniem nietoperzy w Polsce i w Kanadzie w 2005 r.
 • Labocha M. Charakterystyka pulsów echolokacyjnych Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) i Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) występujących w Polsce.
 • Lesiński G., Kowalski M., Wójtowicz B., Gulatowska J. Nietoperze na wyspach leśnych o różnej wielkości w krajobrazie rolniczym Mazowsza.
 • Postawa T., Furmankiewicz J., Dudek I. Fenologia i znaczenie rojenia nietoperzy w południowej Polsce.
 • Postawa T., Szubert A., Ferenc H., Doczy A.. Zróżnicowanie populacji roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) w naturalnych i antropogenicznych schronieniach Myotis myotis i Myotis blythii w Europie Środkowej.
 • Rehak Z., Bartonicka T., Bielik A. Distribution of Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus in the Czech Republic.
 • Sztencel A., Jones G., Bogdanowicz W. Morfologia czaszek gatunków bliźniaczych Pipistrellus pipistrellus i P. pygmaeus – trójwymiarowa morfometria geometryczna.
 • Węgiel A., Szkudlarek R., Adamski A., Dudek I., Gottfried T., Gubańska A., Iwaniuk Ł., Paszkiewicz R., Szatkowski B., Węgiel J. Wyniki odłowów nietoperzy przy otworach niektórych jaskiń w Beskidach.
 • Wojtaszyn G., Rutkowski T., Stephan W., Wiewióra D., Jaros R. Największe w Polsce zimowisko mopka Barbastella barbastellus (Schreber, 1774).
 • Wołoszyn B.W. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej chiropterologii.
 •  
 • Plakaty(w porządku alfabetycznym)
 • Bukowska I., Kohyt J., Postawa T. Aktywność nocka rudego Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) wiosną i jesienią na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
 • Ciechanowski M., Anikowska U., Biała A., Nalewaja A., Przesmycka A. Chiropterofauna Parku Krajobrazowego Doliny Słupi.
 • Drabińska K., Dzięgielewska M. Nietoperze Sz. P. K. „Puszcza Bukowa” – wyniki wstępne.
 • Duriasz J., Dryl B., Kubiak K., Maksimowicz K., Potek T. Nietoperze Puszczy Boreckiej.
 • Hebda M., Kłys G., Brawer M. Wpływ gatunku drewna, z jakiego wykonano budki na ich zasiedlenie przez nietoperze.
 • Hejduk J., Janiszewska M., Pawenta W. Fenologia i skład gatunkowy krajowych nietoperzy trafiających do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jackowiak H., Trzcielińska J., Godynicki Sz., Botko P. Morphology of the tongue in the Egyptian Fruit Bat (Rousettus aegyptiacus).
 • Kohyt J., Postawa T. Aktywność nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1800) wiosną i jesienią na przykładzie Jaskini Na Tomaszówkach Dolnych (Wyżyna Krakowska).
 • Labocha M., Kozakiewicz K., Pereswiet-Soltan A. Enigma rozmieszczenia, czyli co się kręci przy jaskiniach.
 • Polonius Ł., Kocot J., Pietruszewska A. Co ciekawego widzą nietoperze w Podziemiach Tarnogórsko- Bytomskich?
 • Szubert A. Interakcje w układzie pasożyt – żywiciel na przykładzie roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) i nietoperzy (Chiroptera: Vespertilionidae).
 • Szubert A. Nietoperz – mój dom. Przystosowania roztoczy z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) do pasożytniczego trybu życia.