Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,668
  • Visitors:
    • Today:248
    • This year:377,146
Marek Kowalski, Grzegorz Lesiński, Konrad Sachanowicz
 
Gacek szary (Plecotus austriacus) nie był dotychczas obserwowany na Nizinie Podlaskiej. W latach 1991-1995 wykryto 14 stanowisk, na podstawie których można stwierdzić, że północną granicę zwartego zasięgu w tej części Polski wyznacza rzeka Bug. W siedmiu przypadkach gatunek ten stwierdzony był w małej i średniej wielkości piwnicach pod budynkami, dwie obserwacje pochodzą z dawnych fortów, cztery ze strychów (w tym trzy z okresu letniego i jedna z zimy), a jedna dotyczy martwego osobnika znalezionego na szosie. We wschodniej części Mazowsza i na Podlasiu oba gacki (P. auritus i P. austriacus) przeważnie zimują w tych samych miejscach. Fakt ten stwierdzono w 6 schronieniach.
Stanowiska z omawianego terenu potwierdzają przypuszczenie o trwającej ekspansji tego gatunku w kierunku północnym i przybliżają obszary jego występowania na Lubelszczyźnie i w okolicach Warszawy do izolowanego stanowiska w Piątnicy koło Łomży.