Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,448
  • Visitors:
    • Today:140
    • This year:377,081
Magdalena Marzec, Konrad Sachanowicz
 
W roku 1996 rozpoczęto badania mające na celu poznanie chiropterofauny Puszczy Rominckiej. Zimą poszukiwano nietoperzy w piwnicach i studniach. W sezonie letnim kontrolowano budynki, odławiano nietoperze w siatki oraz prowadzono obserwacje wizualne i z użyciem detektora. Na terenie Puszczy wykryto 8 gatunków: nocek rudy (Myotis daubentoni), nocek Natterera (M. nattereri), mroczek późny (Eptesicus serotinus), mroczek pozłocisty (E. nilssoni), karlik większy (Pipistrellus nathusii), borowiec wielki (Nyctalus noctula), gacek brunatny (Plecotus auritus) i mopek (Barbastella barbastellus). Najważniejsze faunistycznie jest stwierdzenie B. barbastellus, dla którego jest to najbardziej północno-wschodnie stanowisko w Polsce oraz M. nattereri, który dotychczas nie był podawany z tej części Pojezierza Mazurskiego.
Badania będą kontynuowane.