Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,245
  • Visitors:
    • Today:1,226
    • This year:377,662
Abstract: Changes in number of bats hibernating in 5 the most important winter roosts in Szczecin were observed during the winter of 2000/01. Inspections were made on every two weeks. The highest number of Myotis daubentonii and M. myotis was recorded in January-March, while that of M. nattereri in October-November. Bats changed their hibernation sites in relations to the temperature changes.
 
Obserwacje nad wpływem warunków klimatycznych i mikroklimatycznych na hibernację nietoperzy prowadzono w odstępach dwutygodniowych, od października 2000 do marca 2001, w pięciu największych zimowiskach w Szczecinie. Badano liczebność i skład gatunkowy nietoperzy oraz ich rozmieszczenie i zagęszczenie w poszczególnych obiektach. Wilgotność i temperaturę powietrza mierzono regularnie wewnątrz i na zewnątrz schronów. We wszystkich kontrolowanych obiektach regularnie zimowały: nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Natterera Myotis nattereri i nocek duży Myotis myotis. Zdecydowanie dominowały dwa pierwsze gatunki. Sporadycznie spotykano w podziemiach gacka brunatnego Plecotus auritus i mopka Barbastella barbastellus. Maksymalne liczebności nietoperzy obserwowano w lutym, w schronie na Gocławiu 2 (64 os.) i w Szczecinie-Zdrojach (54 os.), oraz w listopadzie, w bunkrze przy ul. Bogumińskiej (53 os.). 
Najwyższą liczebność nocka rudego i nocka dużego zanotowano w okresie od stycznia do marca, natomiast nocka Natterera – od października do listopada. W zależności od warunków klimatycznych i mikroklimatycznych nietoperze zmieniały miejsce hibernacji.