Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,447
  • Visitors:
    • Today:94
    • This year:377,035
Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
 
W dniu 8 11 1996 r. w ramach DSN’96 skontrolowano na terenie Szczecina 5 podziemnych schronów, stanowiących coroczne miejsca zimowania nietoperzy. Podczas spisu zliczono 229 nietoperzy należących do pięciu gatunków. Najliczniejszym gatunkiem okazał się nocek rudy (Myotis daubentoni) -109 osobników, następnie nocek Natterera (M. nattereri) – 53 os., nocek duży (M. myołis) – 30 os., mopek (Barbastella barbastellus) -17 os., gacek brunatny (Plecotus auritus) -12 os. oraz 8 nietoperzy nieoznaczonych. W DSN’96 w Szczecinie wzięły udział 2 osoby.