Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,666
  • Visitors:
    • Today:214
    • This year:377,112
Marek Kowalski
 
Na początku roku 1996 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy podjęło decyzję o wydaniu Spisu Chiropterologów Polskich. We wrześniu rozesłano do około 170 osób prośbę o wypełnienie ankiety. Zawierała ona rubryki dotyczące danych personalnych, adresu domowego i miejsca pracy, zainteresowań związanych z nietoperzami, terenu prowadzenia obserwacji oraz ewentualnej współpracy z grupą regionalną bądź organizacją społeczną. Na ankietę odpowiedziało ponad 70 osób i informacje o nich znajdują się w Spisie.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy zamierza wznawiać Spis w zależności od potrzeb co 1-3 lata. Prosimy zatem o nadsyłanie do OTONu informacji, które mają być uwzględnione w jego przyszłej edycji.