Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,246
  • Visitors:
    • Today:1,315
    • This year:377,751
Abstract: I studied night preferences of different water bodies by bats in Western Beskidy Mountains and in Łężczak nature reserve. The main method of species composition survey was mistnetting, conducted over large artificial water reservoirs and mountain streams (Beskidy Mountains) and fishponds and river surrounded by old broadleaf forest (Łężczak). Number of captures was compared among habitats using χ2 test. In Beskidy Mountains Myotis daubentonii prefered large reservoirs (p<0,001), while Plecotus auritus – small streams (p<0,01). In Łężczak nature reserve, fishponds were preferred by M. daubentonii (p<0,001) and Pipistrellus nathusii (p<0,02), while forest river – by Nyctalus leisleri (p<0,001) and N. noctula (p<0,001).
 
Badania prowadzono w Beskidach Zachodnich (Beskid Mały i Kotlina Żywiecka) oraz na Nizinie Śląskiej (rez. Łężczak) w latach 2000-2001. Odławiano nietoperze w sieci (3 x 7 m) w różnego typu środowiskach. W Beskidach badano różnice w składzie gatunkowym nietoperzy żerujących w pobliżu zbiorników zaporowych (jez. Międzybrodzkie i jez. Żywieckie) oraz nad potokami górskimi, a w rez. Łężczak nad dużymi stawami rybnymi oraz rzeką płynącą w starodrzewiu z przewagą dębu. Do analizy statystycznej wykorzystano test χ2; przy próbach, w których wartość oczekiwana była mniejsza niż 10 zastosowano poprawkę Yatesa.
Istotne statystycznie zależności (test χ2) w Beskidach stwierdzono dla nocka rudego Myotis daubentonii, który preferował duże zbiorniki wodne (χ2=39,765; n=68; df=1; p<0,001), a także dla gacka brunatnego Plecotus auritus, wybierającego potoki (χ2=9,062; n=16; df=1, p<0,01). Natomiast w rezerwacie „Łężczak” brzegi rozległych stawów preferowały nocek rudy (χ2=32,013; n=75; df=1; p<0,001) i w mniejszym stopniu karlik większy Pipistrellus nathusi (χ2=5,417; n=12; df=1; p<0,02), podczas gdy śródleśną rzekę wybierały borowiaczek Nyctalus leisleri (χ2=31,114; n=35; df=1; p<0,001) i borowiec wielki Nyctalus noctula (χ2= 10,944; n=18; df=1; p<0,001).