Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,663
  • Visitors:
    • Today:150
    • This year:377,048
 
Adres:
ul. Stolarska 7/3
60-788 Poznań
tel./fax.: (48) (61) 6628606
tel./fax.: (48) (61) 8432160
NIP: 778-10-09-642
KRS: 0000117212
Numer konta: 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929
 
Prezes: dr Andrzej Kepel
 
Celem działania PTOP „Salamandra” jest konserwatorska ochrona przyrody – flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo – ekologiczna.
Towarzystwo założone zostało w 1993 r. przez grupę biologów. Jest organizacją zarówno profesjonalną, jak i masową. Profesjonalną – ponieważ nasze przedsięwzięcia kierowane są przez specjalistów z danych dziedzin. Masową – gdyż dążymy do pozyskania jak największej liczby członków. Zależy nam nie tylko na ich wsparciu finansowym i moralnym, ale także osobistym udziale.