Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,450
  • Visitors:
    • Today:162
    • This year:377,103
Tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX w., jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. 
Ochroną prawną objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki, sześć z nich zostało umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Kilka zimowisk zostało objętych różnymi formami ochrony przyrody. Podjęto liczne działania edukacyjne. Wzrasta liczba osób zaangażowanych w badania i ochronę nietoperzy. Powstało szereg grup i organizacji zajmujących się tą problematyką, w tym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Polska Przystąpiła do Europejskiego Porozumienia o Ochronie Nietoperzy. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych wydała Zarządzenie, które określa nowe, prośrodowiskowe zasady gospodarki leśnej. Wiele z nich ma ogromne znaczenie dla ochrony nietoperzy w lasach.
 
Zbigniew Urbańczyk