Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,670
  • Visitors:
    • Today:270
    • This year:377,168
Jerzy Staliński, Katarzyna Gradoś
 
Nietoperze są coraz częściej eksponowane w ogrodach zoologicznych na całym świecie. Pozwala to przybliżyć biologię tych mało znanych zwierząt szerokim kręgomspołecznym. Ma to istotne znaczenie dla ochrony nietoperzy i ich siedlisk. W przypadku hodowli gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem w warunkach naturalnych, utrzymanie populacji zwierząt w niewoli oraz opanowanie metod chowu i reprodukcji może mieć niebagatelne znaczenie dla zachowania puli genowej tych gatunków, możliwości prowadzenia badań naukowych, a w dalszej perspektywie reintrodukcji nietoperzy do ich naturalnych siedlisk.
Ze względów hodowlanych, przede wszystkim związanych z możliwościamizapewnienia odpowiedniego pokarmu, zdecydowana większość nietoperzy w ogrodach zoologicznych należy do nietoperzy owocożernych. W ciągu ostatnich lat w polskich ogrodach zoologicznych w stałej lub czasowej ekspozycji znajdowało się sześć gatunków nietoperzy należących do rodzajów: Pteropus, Rousettus, Phyllostomus i Desmodus, w tym rudawki z Rodrigezu (P. rodricensis), gatunek zaliczony przez UICN do zwierząt zagrożonych wyginięciem. W pracy przedstawiono aktualną liczebność nietoperzy, warunki ich ekspozycji oraz podjęto próbę określenia optymalnych warunków chowu tych zwierząt, które byłyby adekwatne do potrzeb wynikających z biologii nietoperzy.